Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 25.6. do 3.7.2022 - 26. týden

SOBOTA 25.6.2022 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 26.6.2022 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za Petry a Pavly
10:30 DN Na poděkování Bohu za 60 a 80 let života, +manžela Jindřicha, rodiče Tinkovy, 2 syny, rodiče Kunčíkovy, dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu a ochranu Panny Marie
13:00 DN Třídenní Modlitby matek v kostele
PONDĚLÍ 27.6.2022 SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN MŠE SVATÁ NENÍ
ÚTERÝ 28.6.2022 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.6.2022 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:30 DN Modlení za zemřelého Antonína Válka
18:30 DN Za +syna Pavla Kadlčka, za +Ludvíka a Ludmilu Kadlčkovy, za +Marii a Josefa Říhovy a za všechny zemřelé z rodiny, Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci
ČTVRTEK 30.6.2022 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
16:30 DN Pohřeb pana Antonína Válka
PÁTEK 1.7.2022 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
13:00 DN Začátek osobní adorace a zpovídání do 13,30 hodin.
18:00 DN Zpovídání (a osobní adorace)
18:30 DN Za věrného služebníka bratra Jana Jakubčíka, jezuitu z Tovaryšstva Ježíšova a +spolubratry
SOBOTA 2.7.2022 SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
NEDĚLE 3.7.2022 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za +Klementa a Marii Kočí, rodiče z obou stran, +syna, snachu, vnuka, za duše v očistci, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
 
 
 
 
OHLÁŠKY
 
Dnes v neděli ve 13 hodin je modlitba za rodiny v rámci Třídenní Modlitby matek. Jsou zváni všichni rodiče, kteří se chtějí modlit za své děti a rodiny.
 
V pondělí nebude večerní mše svatá.
 
Pokud to zdravotní stav faráře umožní, tak večerní mše svatá bude ve středu jako obvykle. Zpovídat přede mší svatou se ale ještě nebude. Přijďte s dětmi poděkovat Bohu za uplynulý školní rok.
 
Na první pátek v měsíci bude Nejsvětější svátost vystavena ve 13 hodin a zpovídat se bude půl hodiny do 13,30 hodin. V předsíni kostela se zapište do adorační služby. Přede večerní mší svatou nebude společná adorace, ale eucharistie bude vystavena k osobní adoraci. Od 18 hodin se bude půl hodiny zpovídat.
 
Na první sobotu není ranní mše svatá, ale v 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost v kostele.
 
V neděli by měly být mše svaté jako obvykle, tzn. ranní v 7,30 hodin a hrubá v 10,30 hodin.
 
V případě zaopatřování nebo vyřízení pohřbu se můžete telefonicky obrátit na faráře, který by potřebnou službu domluvil s dalšími kněžími v děkanátu.
 
Případné změny na nástěnce před kostelem a vyhlášeny obecním rozhlasem. Tuto neděli nevychází Farní list.
 
Do Olomouce na mši svatou s rozloučením s otcem arcibiskupem Janem se společně autobusem nejede.
 
V sobotu je primiční mše svatá novokněze Josefa Biernáta v 9,30 hodin v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.