Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

NEDĚLE 21.5.2023 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 HN Na poděkování Bohu za 60 let života, za dar víry, pomoc Boží a ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
10:30 DN Za děti a rodiče prvokomunikantů
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 22.5.2023 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
18:30 DN Za +Marii a Františka Zimčíkovy, zetě, celou +rodinu z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 23.5.2023 ÚTERÝ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Slavkov
Za +Josefa Hermana, +rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
STŘEDA 24.5.2023 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
18:30 DN Za +prarodiče Anežku a Josefa Jakubčíkovy a jejich +děti, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
ČTVRTEK 25.5.2023 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:00 HN Na poděkování Bohu za 70 let života, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za +rodinu Milošovu a Váňovu, za +švagra
PÁTEK 26.5.2023 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
18:30 DN Za +rodiče Růžičkovy, celou +rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 27.5.2023 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
07:30 DN
Za +Irenu Šimčíkovou, za živé a zemřelé ročníku 1953
11:00 DN Křty - Bianka Cmolová a Jakub Ondra
NEDĚLE 28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 DN Za +rodiče Uhrovy, jejich dcery, zetě, vnuka, s prosbou o dar Ducha svatého pro celou živou rodinu
09:00 HN Za +Josefa Jančaříka, jeho rodiče Františku a Josefa, za +Věru a Františka Krhovské, dar zdraví a víry pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky