Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 7.1. do 15.1.2023 - 02. týden

SOBOTA 7.1.2023 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 8.1.2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:30 DN Za +Antonína Zimčíka, bratra, 2 sestry, 4švagry, švagrovou, +rodiče Cmolovy a Zimčíkovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Františka Chovance, +rodiče a sestry, duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
PONDĚLÍ 9.1.2023 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +manžela Josefa Umlaufa, +sourozence, švagry, švagrové, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 10.1.2023 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 11.1.2023 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +manžela Rostislava +zetě, +rodiče z obou stran a +bratra, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 12.1.2023 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 13.1.2023 SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 DN Za +Ludvíka Cmola, rodiče Cmolovy, 2 zetě, rodiče Pitnerovy, syna, vnuka, vnučku, 2 zetě, 3 snachy a duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
SOBOTA 14.1.2023 SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 15.1.2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Antonína Macků a jeho otce, +rodinu Hiblerovu a Macků, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a spásu duší v očistci
09:00 HN Za +rodinu Ondrovu a Kročilovu
10:30 DN Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel 1000 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na topení v kostele.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.4

- V sobotu 4. 2. 2023 od 19,30 hodin se v kulturním domě v Dolním Němčí uskuteční 14. Farní ples. Vstupenky s místenkou se začnou prodávat od příští neděle 15. 1. vždy po mši svaté v sakristii. Cena 150 Kč.

- Děkanátní mládež a Orel jednota Nivnice vás srdečně zvou na Taneční večer, který se uskuteční v pátek 13.1.2023 od 20:00 na Orlovně v Nivnici. Budou se tancovat standardní a latinskoamerické tance. Na uskutečnění akce je vyžadována účast minimálně 30 lidí (k vytvoření 15 párů) a takový počet se zatím neregistroval. Čas na registraci je do nedělní půlnoci 8.1.2023.

„DVEŘNÍ“ SBÍRKA NA SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Arcibiskupství vyhlásilo během celého měsíce ledna „dveřní“ sbírku na světové setkání mládeže. Protože je letos setkání v Portugalsku, je také finančně náročnější. Česká biskupská konference a farnosti chtějí mladým lidem finančně pomoci. Své dary můžete v označené obálce dávat do poštovní schránky na faře. Protože se i z naší farnosti chystá skupina mladých letět na toto setkání, budou peníze použity na farní příspěvek pro ně a zbytek bude odeslán na Arcibiskuství Olomouc.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

Tříkrálová sbírka je takovým svátkem solidarity a tak tomu bylo i u nás v Dolním Němčí. Koledníci a dárci začali nový rok dobrým skutkem, prožili pocit radosti, lásky a vzájemnosti.  To se podepsalo i na výtěžku sbírky, neboť se vybralo 123 642 Kč + 1€ pro lidi v nouzi. Za to všem patří VELKÝ DÍK. Martina Smetanová, koord. TKS

MODLITBA ZA VOLIČE

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

DĚKANÁTNÍ PLES 2023 V BÁNOVĚ

Ples děkanátu Uherský Brod bude v sobotu 11. února 2023 ve sportovní hale v Bánově od 19:30 hod. K tanci i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a DJ Jirka Čechmánek.  Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. V tombole vás čekají: Televize, Notebook, telefony a další hodnotné ceny. 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- V sobotu 4. 2. 2023 od 19,30 hodin se v kulturním domě v Dolním Němčí uskuteční 14. Farní ples. Vstupenky s místenkou se začnou prodávat příští neděli 15. 1. vždy po mši svaté v sakristii v Dolním Němčí. Pak na faře. Cena 150 Kč.

„DVEŘNÍ“ SBÍRKA NA SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Arcibiskupství vyhlásilo během celého měsíce ledna „dveřní“ sbírku na světové setkání mládeže. Protože je letos setkání v Portugalsku, je také finančně náročnější. Česká biskupská konference a farnosti chtějí mladým lidem finančně pomoci. Své dary můžete v označené obálce předat paní Warchilové.  

MODLITBA ZA VOLIČE

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

DĚKANÁTNÍ PLES 2023 V BÁNOVĚ

Ples děkanátu Uherský Brod bude v sobotu 11. února 2023 ve sportovní hale v Bánově od 19:30 hod. K tanci i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a DJ Jirka Čechmánek.  Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. V tombole vás čekají: Televize, Notebook, telefony a další hodnotné ceny.