Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 13.8. do 20.8.2023 - 33. týden

NEDĚLE 13.8.2023 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Volný úmysl mše sv.
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 75 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu, za dvoje + rodiče a celou + rodinu z obou stran
PONDĚLÍ 14.8.2023 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za + Ludmilu Juráskovu, + manžela Josefa, dvoje + rodiče, dar víry, zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou * rodinu
ÚTERÝ 15.8.2023 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:00 HN Za + Ladislava Boráně a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou * rodinu.
STŘEDA 16.8.2023 SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
18:30 DN Na poděkování za 60 let života, dar zdraví, ochranu Boží a Panny Marie a dary Ducha Svatého pro celou rodinu a za + syna Ludvíka, otce Ludvíka Cmola a celou + rodinu a +++
ČTVRTEK 17.8.2023 ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 HN MŠE SV. JE ZRUŠENA!!
(Úmysl "Za + manžele Zimčíkovy a dvoje + rodiče a celou živou rodinu a +++" bude odsloužen ve čtvrtek 24.8. nebo do dohodě s knězem)
PÁTEK 18.8.2023 PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za + manžela Josefa Umlaufa, + sourozence, švagry, švagrové, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou * rodinu
SOBOTA 19.8.2023 SV. JANA EUDESE, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 20.8.2023 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za * a + Ludvíky z farnosti
09:00 HN Volný úmysl mše sv.
10:30 DN Na poděkování za úrodu, za všechna přijatá dobrodiní pro naši obec a za * a + farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (13.8.2023)

  • Velké díky všem, kdo přišli ve středu na brigádu, aby připravili Farní dvoranu na malování.
  • Prosím jubilanty různých ročníků, kteří chtějí mít v období od září do prosince včetně mši sv., aby se přišli nahlásit za mnou na faru v nastávajícím týdnu. O totéž prosím nositele různých jmen, kteří také míváte mši sv., abyste si rovněž přišli na faru zamluvit termín mše.
  • V sobotu má úklid kostela skupina č.17.

 

  • Ohlášky před sňatkem:

V sobotu 26.8.2023 v 11:00 hodlají v kostele v Dolním Němčí uzavřít církevní sňatek Roman Bartoš (Dolní Němčí 588) a Patricie Končitíková (Dolní Němčí 597).

Kdo by věděl o případné překážce tohoto plánovaného manželství, ať ji oznámí na farním úřadě.