Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 10.12. do 18.12.2022 - 50. týden

SOBOTA 10.12.2022 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.12.2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Marie
09:00 HN Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití 90 let, za +manžela, syna, dceru, +rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
10:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 75 let života, s prosbou o dar zdraví, víry, hojnost Božího požehnání a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, za +rodiče z obou stran a celou +rodinu
PONDĚLÍ 12.12.2022 PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
07:00 DN pondělí - pátek: RORÁTY - adventní zpěvy a modlitby
17:30 DN Za +manžela Jaroslava, +rodiče Kadlčkovy a syna, +rodiče Neumanovy a syna, dar zdraví a víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 13.12.2022 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 14.12.2022 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:30 DN Za +Štěpána Kadlčka, manželku, dvoje +rodiče, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 15.12.2022 ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
16:00 Slavkov
Na poděkování Bohu za 80 let života, za rodinu Kubišovu, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
17:00 HN Za +rodiče Michalcovy a spásu duší v očistci
PÁTEK 16.12.2022 PÁTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 85 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 17.12.2022 17. PROSINCE
07:00 DN Za +Josefa Fibichra, za živé a zemřelé ročníku 1943
09:30 DN Předvánoční zpovídání
NEDĚLE 18.12.2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za +Marii Strakovu, manžela, celou +rodinu, dar víry a zdraví pro živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Josefa Kohoutka, rodiče, +Antonína Straku, rodiče, +rodiče Cmolovy a duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 500 Kč. Štěpáni a Štěpánky vybírají na kostel v sakristii. A příští neděli je měsíční sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať.

- Od pondělí do pátku jsou ráno v 7 hodin roráty (modlitby a zpěvy). V sobotu ráno v 7 hodin je třetí rorátní mše svatá s dětmi a po mši svaté jsou děti zvány do farní dvorany na snídani. Děti, nezapomeňte si přinést adventní lampičku.

- Ve čtvrtek od 8,30 hodin kněz navštíví všechny nemocné (kromě charitního domu). V tomto pořadí: ulice Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Nivnická, Boršická, Na Okluku a Zahradní. V charitním domě bude zpovídání, mše svatá a návštěva na pokojích v úterý 20. 12. odpoledne.

- V sobotu od 9,30 hodin je předvánoční zpovídání do 10,30 hodin (nebo podle potřeby i déle). Přijďte tedy zavčas. Bude zpovídat 5 kněží. V neděli 18. 12. od 14 hodin se bude zpovídat ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě.

- V neděli v 10 hodin se společenství Modlitby matek opět modlí růženec před obrazem Svaté Rodiny. Připojte se ke společné modlitbě za své rodiny.

- Úmysly na mši svatou na měsíce leden, únor a březen můžete dát do krabice připravené vzadu v kostele.

- V pondělí 19. 12. bude Adorační den v naší farnosti od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.18

ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA - DOLNÍ NĚMČÍ

Charita Uherský Brod pořádá Adventní potravinovou sbírku. Svůj dar (Charita prosí zejména o masové konzervy, trvanlivé mléko, td.) můžete pracovníkům Charity předat ve středu 14. 12 v čase 17:15 - 17:25 na parkovišti před Jednotou. Díky za vaše dary. "Poslat je domů hladové nechci." (Mt 15,32)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 5 000 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu od 9,30 hodin je předvánoční zpovídání do 10,30 hodin (nebo podle potřeby i déle) v Dolním Němčí. Bude zpovídat 5 kněží. V Horním Němčí a Slavkově se bude zpovídat to další úterý 20. 12. od 18 hodin. V neděli 18. 12. od 14 hodin se bude zpovídat ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě.

- Úmysly na mši svatou na měsíce leden, únor a březen si můžete přijít zapsat do sakristie.  

ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA - HORNÍ NĚMČÍ

Charita Uherský Brod pořádá Adventní potravinovou sbírku. Svůj dar (Charita prosí zejména o masové konzervy, trvanlivé mléko) můžete pracovníkům Charity předat ve středu 14. 12 v čase 16:45 - 16:55 v Horním Němčí u kostela a v čase 17:00 - 17:10 ve Slavkově před OD Hruška. Díky za vaše dary. "Poslat je domů hladové nechci." (Mt 15,32)