Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 2.4. do 10.4.2022 - 14. týden

SOBOTA 2.4.2022 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 3.4.2022 5. NEDĚLE POSTNÍ
09:00 HN Mše svatá (zvláště pro děti a rodiče)
10:30 DN Za farníky
PONDĚLÍ 4.4.2022 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 5.4.2022 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:30 Slavkov Křížová cesta v kapli
08:00 Slavkov Mše svatá
STŘEDA 6.4.2022 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
15:00 DN Pohřeb pana Jaroslava Umlaufa
ČTVRTEK 7.4.2022 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 HN Křížová cesta v kostele
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 8.4.2022 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 9.4.2022 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
09:30 DN Předvelikonoční zpovídání (do 10,30 hodin)
NEDĚLE 10.4.2022 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +Miroslava Janču, +otce, sestru, celou +rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu

ZAMYŠLENÍ-Bůh může a chce vstupovat tam, kde nevidíme východisko

Ježíš se setkává s ženou, která si podle židovského Zákona zaslouží smrt. Příběh nám odkrývá opět jeden z obrazů Boží lásky: setkání s Bohem v lidské bídě není ponižující. Bůh není naivní a hloubku naší bídy zná.  Zároveň ji však nebagatelizuje. Ale přestože o ní ví, je pokaždé jeho první touhou obnovit naši důstojnost.  Zachránit každého.  On nepřišel soudit a odsuzovat, ale člověka z  jeho bídy zachraňovat. Ví o všem, co si neseme,  co bychom se před druhými styděli přiznat. Ví i to, co před ním samotným zametáme pod koberec. Ví o všem, s čím si nevíme  rady. Ale narozdíl od nás ví nejlépe i co s tím. Žijeme ve válce i v osobních konfliktech. Máme sevřené srdce, můžeme ztrácet naději. Zdá se nám, že na některé věci už nemáme sílu: náročné vztahy, nečekané či vleklé problémy,  zranění, možná osamocení.  A teď navíc ještě strach a obavy z budoucnosti. V mnohém nevidíme východiska. Avšak pokaždé, když se setkáme pravdivě s Bohem, je jeho odpovědí ujištění o jeho věrné, trvající lásce. Tak jako ženě v evangeliu,  nám nabízí své přijetí, odpuštění, pokoj.  Jeho láska nás tak uschopňuje pokaždé nově vykročit a aktivně naplňovat svou nejasnou budoucnost také naším milosrdenstvím. Ve světě máme mnoho soužení. Ježíš ale říká:  "Vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ J16,33 Nemějme obavy odkrýt před Ježíšem vše, co je v nás zamrzlé, odumřelé, co nás zevnitř ničí, co nedáváme, co okolo nás staví zdi a bere naději. Pokud svolíme, Ježíš se toho může dotýkat a vracet naději, abychom mohli vykročit dál. Pokaždé nám tak znovu otevírá bránu do svého království, které není "říší z pohádek". Je reálné. A i když nepřišlo ještě v plnosti, díky jeho lásce mezi námi ho můžeme zakoušet už nyní, ať se děje cokoli. Rozhodnutí je na každém z nás.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Příležitost ke svátosti smíření tento týden mimo farnost- V sobotu v Dolním Němčí 9,30 – 10,30 hodin (5 kněží). V neděli od 14 hodin se zpovídá v Uherském Brodě (farní i klášterní kostel).

- Na květnou neděli se světí kočičky (přineste si) a také se odevzdávají pokladničky postní almužny.

- Děti dostaly velikonoční události v obrazech. Fotky vyrobených obrazů pošlete do Květné neděle na farní e-mail fadolninemci@ado.cz Již nyní jsou na webu farnosti první fotky. Těšíme se na další.

z Postních kapek – biskup Josef Nuzík o rodině

V mnoha situacích života se v nás zrodí nesprávná myšlenka, že bych to zvládl třeba i bez druhého. Je to velký omyl, slepá cesta! Musíme proti takovým myšlenkám stavět lepší: spolu, společně, navzájem z toho se rodí nové a krásné věci. Vzájemné propojování mezi mužem a ženou přináší velké obohacení, pokoj a růst.

Teorie genderové ideologie, která by mohla působit moderně, není krokem dopředu, ale krokem zpět! Je zde jiné řešení: zlepšit komunikaci. Řešení vztahových problémů napomáhá – více mluvit, více naslouchat, více se poznávat, protože rozdílnost spojená láskou vytváří harmonii.

Jak často slyšíme od nesezdaných: Na společný život nepotřebuji žádný papír. Ale tu přece nejde o papír, ale o vyjádření důvěry v druhého člověka, touhy po zakořenění a jistotě. Kéž bych se dokázal pokojně a jasně projevit tam, kde je to potřeba: Soužití bez manželství je málo a je sobecké! Manželství a rodina je víc!

Chtěl bych poděkovat všem manželům za to, že spolu vytrvali v různých obdobích svého života! Je to velký příklad, který musíme znovu povýšit. Prozatímnost a provizorium, zkusíme to spolu: nepatří do lidských, manželských a rodinných vztahů. Je to jako zapínání knoflíku do nesprávné dírky v domnění, že to bude dobré.

Pro každé vaření musíme mít připraveny základní suroviny, bez nichž se nedá pokrm připravit. Také náš vztah k Bohu potřebuje tři základní postoje, aby byl opravdový. Je to láska, nestačí jen víra, musím mít Boha rád. Dále cit, který vychází z toho, že

POSTNÍ KAPKY 2022 – www.postnikapky.cz