Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 4.3. do 12.3.2023 - 10. týden

SOBOTA 4.3.2023 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 5.3.2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +rodinu Gálovu a Bahulovu, duše v očistci, za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +manžela Josefa, rodiče Světinské, Richtrovy a 3 syny, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vede schola Nekonečno)
PONDĚLÍ 6.3.2023 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +manžela Antonína, +Marii Kočí, manžela, +rodiče Zajícovy, celou +rodinu z obou stran a duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 7.3.2023 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 8.3.2023 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +Františku Bobčíkovu, manžela, +rodiče a duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 9.3.2023 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
17:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 10.3.2023 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (rodiče a děti 3.A)
17:30 DN Za +Boženu Mošťkovu, manžela, jejich rodiče a sourozence, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu i v cizině
SOBOTA 11.3.2023 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
09:00 DN Mše svatá v kapli charitního domu
NEDĚLE 12.3.2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Františky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Josefa Ježka, +rodiče a celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou lektoři)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka: 12 500 Kč. Františky darovaly na kostel 3 000 Kč. Ročník 1955 daroval 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.12

Přednáška pro rodiče v Uherském Brodě

Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Pavla Mečkovského M.A. na téma Rodič není sluha, která se uskuteční 8. března v 17:45 ve Farním kostele v Uherském Brodě. Nastavit hranice, nechat nést důsledky. Je normální, že žijeme uprostřed určitých mantinelů, hranic a pravidel. Nikdo z nás si nemůže v plné míře dělat, co se mu zachce. Je potřeba učit děti už od mala kázni a zodpovědnosti, aby v dospělosti nebyly nepříjemně překvapeny.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka:  5 000 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově.

- Příští neděli bude křížová cesta zvláště pro děti a rodiče. Přijďte, prosím, s dětmi.