Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 20.8. do 27.8.2023 - 34. týden

NEDĚLE 20.8.2023 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za * a + Ludvíky z farnosti
09:00 HN Volný úmysl mše sv.
10:30 DN Na poděkování za úrodu, za všechna přijatá dobrodiní pro naši obec a za * a + farníky
PONDĚLÍ 21.8.2023 PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
18:30 DN Za + Františka Kadlčka, manželku Cecílii, za celou + rodinu, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
ÚTERÝ 22.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 23.8.2023 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
18:30 DN Za + rodiče Bobčíkovy a Uhrovy, jejich bratry a sestry z obou stran, manželky a manžely a ochranu Boží a Panny Marie pro celou * rodinu a za +++
ČTVRTEK 24.8.2023 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
18:00 HN Za + manžele Zimčíkovy a dvoje + rodiče a celou živou rodinu a +++
PÁTEK 25.8.2023 SV. LUDVÍKA
18:30 DN Za + Františka Šohaje, manželku a + vnuka, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
SOBOTA 26.8.2023 SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 DN svatební obřad beze mše sv.
(Patricie Končitíková & Roman Bartoš)
NEDĚLE 27.8.2023 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + syna Radka Bednaříka k jeho nedožitým 50tinám, + manžela, celou + rodinu, + Anežku a Františka Kadlčkovy a +++, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
09:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za úrodu
10:30 DN Za * a + farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (20.8.2023)

  • Dnes byla sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
  • V sobotu má úklid kostela skupina č.18.

             Dary:

    • při mši sv. u kaple sv Anny bylo vybráno 16.140,-
    • ročník 1943 daroval na kostel 500,-
    • Ludvíci věnovali na kostel 1.900,-
    • další dary byly ve výši 3.500,-

Pán Bůh zaplať!