Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 16.7. do 24.7.2022 - 29. týden

SOBOTA 16.7.2022 PANNY MARIE KARMELSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 17.7.2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovi a Zálešákovi. Za ochranu a pomoc Boží, za dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky
17:00 DN Mše svatá (P. Pavel Dokládal - Fatimský apoštolát)
PONDĚLÍ 18.7.2022 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Jana Matůše a syna, rodiče Hubálkovy, syna a dceru, rodiče Matůšovy, celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví, víry a Boží požehnání pro živou rodinu
ÚTERÝ 19.7.2022 ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 20.7.2022 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
15:30 HN Pohřeb - Karel Janča
18:30 DN Za +Ludvíka Bobčíka a ročník 1939
ČTVRTEK 21.7.2022 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:00 HN Za živé a zemřelé Anny z Horního Němčí a Slavkova
PÁTEK 22.7.2022 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
11:00 DN Svatební obřad - Michael Palík a Petra Bartošová
18:30 DN Za +Boženu Vagaiovu, syna Jaroslava, rodiče Němcovy a celou +rodinu
SOBOTA 23.7.2022 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
14:00 Slavkov Pohřeb - Růžena Jurigová
18:30 DN Za +Jaroslava Uhra, živé a zemřelé z ročníku 1938
NEDĚLE 24.7.2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 DN Procesí a mše svatá u kapličky sv. Anny
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anny
09:00 HN Za +Štefana Križalkoviče, manželku, dvoje +rodiče, sourozence a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

- Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

- Farní pouť na Svatý Antonínek bude v neděli 7. 8. 2022.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.