Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 27.8. do 3.9.2023 - 35. týden

NEDĚLE 27.8.2023 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + syna Radka Bednaříka k jeho nedožitým 50tinám, + manžela, celou + rodinu, + Anežku a Františka Kadlčkovy a +++, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
09:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za úrodu
10:30 DN Za * a + farníky
17:00 DN Modlení za + Boženu Gálovou
PONDĚLÍ 28.8.2023 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
15:30 DN Pohřební mše sv. za + Boženu Gálovou
18:30 DN Za + Boženu Stojaspalovu, + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
ÚTERÝ 29.8.2023 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 30.8.2023 STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Modlení za + Antonína Světinského
18:30 DN Za Josefa Slováčka, manželku, 2 + dcery, + snachu a 3 + zetě a celou + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
ČTVRTEK 31.8.2023 ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 DN Pohřební mše sv. za + Antonína Světinského
18:00 HN Za + Marii Halodovou, + rodiče Bahulovy a Halodovy, + bratra Jana, + rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu
PÁTEK 1.9.2023 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
18:30 DN Za * a + ročníku 1953 a jejich rodiny
SOBOTA 2.9.2023 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 3.9.2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodiče Kolářovy, + rodinu z obou stran, dar víry a poděkování za všechny dary od Ducha Svatého
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Josefa Kolíska, jeho manželku, za + rodiče z obou stran, dar víry, zdraví, Boží požehnání pro celou *rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (27.8.2023)

 • Příští neděli bude v závěru mše sv. v 10:30 žehnání aktovek.
 • Marie vybírají na kostel v sakristii.
 • Misijní klubko zahajuje v úterý 5. září svou činnost. Zveme mezi nás všechny kluky a holky školou povinné. Budeme si taky hrát, tvořit, malovat, podnikat výlety. Scházíme se každé úterý v 17:00 ve Farní dvoraně. Bližší informace u Martiny Smetanové.
 • V pátek bude od 13:00 výstav NSO. Zapisovat k adoraci se můžete vzadu na stolku. Od 18:00 bude adorace společná zakončená svátostným požehnáním a po něm bude následovat obvyklá mše sv.
 • V pátek bude od 17:00 do 18:00 příležitost ke svátosti smíření.
 • Příležitost ke svátosti smíření zvláště pro školáky bude ve středu od 17:45.
 • V pátek 1.9. budu navštěvovat nemocné se sv. přijímáním a to od 8:30. Návštěvy budou v ulicích: Na Výsluní, Nivnická a Hlucká.
 • V případě, že znáte někoho, kdo by stál o návštěvu kněze a svátosti a v poslední době jej otec Petr nenavštěvoval, prosím, abyste mi jej nahlásili.
 • Autobus na pouť do Koclířova v sobotu 2.9. odjíždí z Dolního Němčí v 5:50. Vezměte si se sebou zpěvníčky.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.1.

Dary:

   • sbírka na kostel z minulé neděle vynesla 15.620,-
   • další dary byly ve výši 4.000,-

Pán Bůh zaplať!