Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

NEDĚLE 25.9.2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +P. Josefa Stojaspala, +rodiče a duše v očistci
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 60 let života, +otce, bratra, +Antonína Kadlčka, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
13:00 DN Třídenní Modlitby matek v kostele
PONDĚLÍ 26.9.2022 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
15:00 DN Pohřeb pana Antonína Světinského
ÚTERÝ 27.9.2022 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.9.2022 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
17:00 HN Za +manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
18:30 DN Za +Annu Bršlicovu, manžela, celou +rodinu, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 29.9.2022 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
17:00 Slavkov Na úmysl dárce
PÁTEK 30.9.2022 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1967 s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání pro jejich rodiny
SOBOTA 1.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
11:00 DN Křest - Melanie Kadlčková
18:30 DN Za +Kateřinu a Leopolda Zimčíkovi, +prarodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Františky
09:00 HN Za +Miroslava Růžičku, dvoje rodiče, +zetě Josefa Češíka, švagra, Boží požehnání pro celou živou rodinu a za duše v očistci
10:00 HN Křty - Adéla Pavlíčková, Justýna Krchňáčková a Emma Smutná
10:30 Uherský Brod Růžencová pouť - hlavní celebrant, brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul
13:00 HN Křest - Evelin Bahulová

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Sbírka na novou cestu na Svatém Hostýnu: 18 200 Kč. Měsíční sbírka: 14 100 Kč. Ročník 1952 daroval na kostel 1 000 Kč. Další dar tento týden: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí není večerní mše svatá.

- Ve čtvrtek a pátek od 9:30 hodin kněz navštíví nemocné.

- V neděli 2. 10. 2022 je Růžencová pouť. Ve farnosti bude sobotní večerní mše svatá s nedělní platností a v neděli jen ranní v 7,30 hodin. Zúčastněte se poutní mše svaté v Uherském Brodě.

- V sobotu 8. 10. je Večer chval ve farním kostele v Uherském Brodě. V 18 hodin je mše svatá a pak následuje večer chval pod vedením hudební skupiny Adorare.

- Děkanátní centrum pro rodinu UB vyhlašuje při slavnosti Panny Marie Růžencové výtvarnou soutěž pro děti z celého děkanátu, která bude spočívat ve tvorbě růžence. Soutěž bude probíhat od 1. do 30. října. Veškeré detailní informace se dočtete na plakátku.

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 7.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka: 5 700 Kč. Další dary tento týden: 21 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu 8. 10. je Večer chval ve farním kostele v Uherském Brodě. V 18 hodin je mše svatá a pak následuje večer chval pod vedením hudební skupiny Adorare.

- Děkanátní centrum pro rodinu UB vyhlašuje při slavnosti Panny Marie Růžencové výtvarnou soutěž pro děti z celého děkanátu, která bude spočívat ve tvorbě růžence. Soutěž bude probíhat od 1. do 30. října. Veškeré detailní informace se dočtete na plakátku.