Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 16.7. do 23.7.2023 - 29. týden

NEDĚLE 16.7.2023 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodinu Habancovu, Hrdličkovu, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar víry pro živé rodiny
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého, víry, zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
PONDĚLÍ 17.7.2023 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ
15:00 HN Pohřební mše sv. za + Josefa Ligase
18:30 DN Za + Jindřicha Martiše, manželku, syna, dceru, zetě, snachu, 3 vnučky, vnuka, rodiče Kadlčkovy, 2 syny, snachu, dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
ÚTERÝ 18.7.2023 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 19.7.2023 STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Modlení za + Annu Škubnovou (1935)
18:30 DN ( volná intence )
ČTVRTEK 20.7.2023 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
16:00 DN Pohřební mše sv. za + Annu Škubnovou (1935)
18:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní životního jubilea a za dar zdraví, Boží požehnání pro celou * rodinu a za +++
PÁTEK 21.7.2023 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN Za + Antonína Juřenčáka, + rodinu Juřenčákovu a Richtrovu, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
SOBOTA 22.7.2023 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
18:30 DN Za * a + farníky
NEDĚLE 23.7.2023 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 HN Za * a + Anny z farnosti
09:00 DN Za * a + Anny z farnosti

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

  • Dnes byla sbírka na kostel.
  • Příští neděli je pouť ke kapličce sv. Anny. Průvod vyjde v 9:00 od kostela.
  • Světový den prarodičů letos připadá na 23. červenec. V tento den je možné získat plnomocné odpustky.
  • Ve středu po mši sv. se na faře uskuteční setkání pastorační i ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu má úklid kostela skupina č.13.

Dary:

  • Ročník 1944 daroval na kostel 660,-
  • Další dary na kostel byly ve výši 1000,-

Pán Bůh zaplať!