Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 25.2. do 5.3.2023 - 09. týden

SOBOTA 25.2.2023 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 26.2.2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +rodiče Bobčíkovy a Slabé a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +prarodiče Marii a Cyrila Daňkovi, jejich +děti, celou +rodinu, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
11:30 DN Křest - Stella Šáchová
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele
PONDĚLÍ 27.2.2023 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +dceru Lenku, +manžela a rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 28.2.2023 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
16:00 Slavkov Pobožnost křížové cesty v kapli
16:30 Slavkov Na úmysl dárce
STŘEDA 1.3.2023 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vede scholička)
17:30 DN Za +Josefa Valíčka a za všechny živé a zemřelé ročníku 1938 a duše v očistci
ČTVRTEK 2.3.2023 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
17:00 HN Za Marii Hudečkovou, rodiče z obou stran, sourozence, za duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
PÁTEK 3.3.2023 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +rodiče Anežku a Jaroslava Zimčíkovi, +syna Miroslava a syna Františka, za duše v očistci a za duše, za které nikdo neprosí
SOBOTA 4.3.2023 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
15:00 DN Mše svatá v rámci duchovní obnovy Za +Jindřicha Vydržala, za živé a zemřelé ročníku 1945
NEDĚLE 5.3.2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +rodinu Gálovu a Bahulovu, duše v očistci, za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +manžela Josefa, rodiče Světinské, Richtrovy a 3 syny, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vede schola Nekonečno)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Sbírka Svatopetrský haléř: 17 200 Kč. Bůh zaplať.

- Na první pátek začíná osobní adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá a svátostné požehnání.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.11

FARNÍ POSTNÍ AKTIVITA – Ježíš dává vodu Života

Letos je symbolem postní aktivity voda. K tomu vybízí i křestní tematika nedělních čtení. Voda tiší žízeň, dává život, očišťuje, uzdravuje, zavlažuje. Ježíš slibuje, že voda, kterou dává on, se v každém člověku stane pramenem vody tryskající do života věčného. To jsou slova, která řekl samařské ženě, když se s ní setkal u Jákobovy studny. Studna s „vodou života“ nám bude během postní doby připomínat Boží lásku a podporu, kterou u Ježíše můžeme načerpat. „Voda“, kterou budeme společně naplňovat prázdný džbán, má symbolizovat naši ochotu dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry. Dospělí účastníci si o postní neděli vezmou domů jednu kartičku s úmysly a pokusí se celý týden dělat to, co je na ní napsáno. Každou neděli si berou novou kartičku. Současně naberou ze studny „trochu vody“ (modré kolečko) do džbánu. Cílem celé farnosti je džbán co nejvíce naplnit. Děti dostanou kartičku na konci mše svaté.

Postní duchovní obnova – SMÍŘENÍ (SE)

Tuto sobotu 4. března 2023 je v naší farnosti postní duchovní obnova s P. Petrem Janíčkem (kaplan pro mládež, Uherský Brod) na téma SMÍŘENÍ (SE). Na duchovní obnovu jsou zváni všichni farníci. Udělejte si den ztišení, rozjímání a využijte i možnosti svátosti smíření u kněze, který duchovní obnovu povede. Přednášky začínají v 9, 10:30 a 13:30 hodin.

  1. Smíření se se sebou samým - Umím se se sebou smířit a odpustit si?
  2. Smíření se s druhými - Jsem milosrdný vůči druhým, jako můj Nebeský Otec?
  3. Smíření se s Bohem - Toužím po smíření s Bohem a usiluji o to?

Po první a druhé přednášce je příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Ve 14:30 hodin povede kněz adoraci a v 15 hodin je mše svatá. Přednášky, adoraci a mši svatou bude přenášet i farní rádio, aby se mohli přidat i nemocní, kteří nemohou přijít do kostela.

První soboty na Svatém Antonínku

Společenství RUAH zve všechny na Svatý Antonínek k pobožnosti devíti prvních sobot na smír neposkvrněného srdce Panny Marie, které se budou konat v kapli sv. Antonína od března do listopadu 2023. Začíná se v sobotu 4. 3. v 14,15 hodin modlitbou rozjímavého růžence a v 15 hodin bude mše svatá.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Sbírka Svatopetrský haléř: 4 400 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.