Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

NEDĚLE 24.9.2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodiče Pěrkovy a Nedělovy, + syny, snachu a celou + rodinu a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za * a + ročníku 1948 a jejich rodiny
PONDĚLÍ 25.9.2023 PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za + Františka Bobčíka a * a + ročníku 1943
ÚTERÝ 26.9.2023 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
18:00 HN Za všechny, kdo jsou zapojeni do poslání Charity Uherský Brod
STŘEDA 27.9.2023 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
18:30 DN Za + Marii Kočí, rodiče Kadlčkovi, Kočí, syna Josefa + vnuka Tomáška a dar zdraví a ochranu Boží pro * rodinu
ČTVRTEK 28.9.2023 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
07:30 HN Za + Vladimíra Zaorala, manželku, + rodiče, za ochranu a dar zdraví pro celou * rodinu
09:00 DN Za + Jana Uhra, manželku, dcery a syny, zetě, + Františka Macků, rodiče, celou + rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
11:00 DN Svatební mše svatá (Pavel Plachý & Petra Bezděková)
PÁTEK 29.9.2023 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18:30 DN Za + Josefa Pěrku, syna a vnuka, dvoje rodiče a Boží požehnání pro * rodinu
SOBOTA 30.9.2023 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
10:30 DN Mše sv. s udílením sv. křtu (Claudia Mule)
12:00 DN Křest (Emma Marie Krajčová)
NEDĚLE 1.10.2023 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + P. Josefa Stojaspala, + rodiče, + sourozence a +++
09:00 HN Za * a + farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (24.9.2023)

 • Rozpis výuky Náboženství je zveřejněný na nástěnce i na webových stránkách farnosti. Rodiče jej také dostanou emailem.
 • Farnost Uherský Brod zve na Růžencovou pouť, která bude příští neděli. Hlavní mše sv. bude v 10:30. Především zve k účasti krojované, kteří budou vycházet průvodem od gymnázia v 10:00.

Pokud se přihlásí alespoň 20 zájemců, vypravíme autobus. Zapisovat se můžete vzadu pod kůrem do středy 27.9. Mše sv. v 10:30 zde nebude.

 • V pondělí 25.9. po večerní mši sv. bude na faře setkání Farní rady.
 • Jak zaznělo v pastýřském listu otce biskupa Josefa minulou neděli, připomeneme si příští víkend 100. výročí úmrtí ctihodného služebníka Božího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. V pátek 29.9. bude ve velehradské bazilice, kde je arcibiskup Stojan pochován, pouť kněží. Mši sv., která bude v 9:30, bude předsedat otec arcibiskup Jan Graubner. Program dalších dní je na plakátku na nástěnce.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.5.

 

Dary:

   • ročník 1944 daroval na kostel 1.000,-
   • další dary byly ve výši 5.500,-

Pán Bůh zaplať!

  

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ (24.9.2023)

 • Rozpis výuky Náboženství je zveřejněný na nástěnce i na webových stránkách farnosti. Rodiče jej také dostanou emailem.
 • Farnost Uherský Brod zve na Růžencovou pouť, která bude příští neděli. Hlavní mše sv. bude v 10:30. Především zve k účasti krojované, kteří budou vycházet průvodem od gymnázia v 10:00.
 • Jak zaznělo v pastýřském listu otce biskupa Josefa minulou neděli, připomeneme si příští víkend 100. výročí úmrtí ctihodného služebníka Božího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. V pátek 29.9. bude ve velehradské bazilice, kde je arcibiskup Stojan pochován, pouť kněží. Mši sv., která bude v 9:30, bude předsedat otec arcibiskup Jan Graubner. Program dalších dní je na plakátku na nástěnce.

 

Dary:

   • Ludmily darovaly na kostel 2.600,-

Pán Bůh zaplať!