Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

NEDĚLE 28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 29.5.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
18:30 DN Za +rodinu Šohajovu, +syna, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 30.5.2023 SV. ZDISLAVY
18:00 Slavkov Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě
Za Boží požehnání pro rodiny našich farností
STŘEDA 31.5.2023 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:30 DN Za +Ludmilu Bídovu, manžela, rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou rodinu Po mši - závěrečná májová pobožnost - s dětmi a rodiči
ČTVRTEK 1.6.2023 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 2.6.2023 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Na poděkování Bohu za 80 let života, 60 let manželství, +syna, +rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 3.6.2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +Antonína Šimčíka (1944)
NEDĚLE 4.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 DN Za Marii Zimčíkovu, manžela, dceru, 2 syny, 2 zetě, vnuka a Ludvíka Cmola, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:00 HN Za farníky, zvláště za děti a rodiče prvokomunikantů