Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 19.11. do 27.11.2022 - 47. týden

SOBOTA 19.11.2022 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 20.11.2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Milošovy, Dominikovy, +sestru, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
10:30 DN Za pěvecké sbory, scholu, scholičku, folklórní krúžky a hudebníky
PONDĚLÍ 21.11.2022 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
17:30 DN Za +manžela Antonína, +rodiče Zajícovy a Kočí, +bratry, švagry, švagrovou a celou +rodinu z obou stran, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 22.11.2022 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
16:00 Slavkov
Za +manžela Jana Multána, +rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
STŘEDA 23.11.2022 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
17:30 DN Za +Jiřího Málka a všechny zemřelé kostelního sboru
ČTVRTEK 24.11.2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
17:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 25.11.2022 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
17:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za všechny zemřelé z obou stran
SOBOTA 26.11.2022 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN Za +Miladu Daňkovou, otce, +rodinu z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
09:00 DN Farní duchovní obnova s františkánem Bernardínem Šmidem (do 16 hodin)
15:00 DN Mše svatá (duchovní obnova)
NEDĚLE 27.11.2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Kateřiny
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +manžela Františka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročníku daroval na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za měsíční sbírku na kostel. Kateřiny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

- V adventní době se společenství Modlitby matek bude modlit každou neděli v 10 hodin přede mší svatou růženec před obrazem Svaté Rodiny. Připojte se ke společné modlitbě za své rodiny.

- Vzadu v kostele je k dispozici Průvodce adventem

- Centrum pro rodinu Uherský Brod srdečně zve všechny rodiny s dětmi na oslavu Církevního silvestru na faře v Prakšicích v sobotu 26. listopadu od 14 h. Součástí programu bude mše svatá, aktivity pro děti, táborák. Více informací na plakátku. 

- V sobotu má úklid kostela skupina č.15

PŘEDADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI

V sobotu 26. listopadu bude farní duchovní obnova s františkánem Bernardínem Šmidem z Uherského Hradiště. Udělejte si čas a velkou část dne věnujte jenom Bohu.

Plánovaný program:

9 hodin – přednáška kněze (Stvoření člověka a Boží plán s člověkem) + setkání ve skupinkách (Lectio divina – duchovní četba Písma)

10,30 hodin – přednáška kněze (Prvotní hřích)

11 – 12 hodin: adorace a příležitost ke svátosti smíření a duchovní rozhovor

13 hodin – přednáška kněze (Důsledky prvotního hříchu) + diskuze ve skupinkách

14,15 hodin – rozjímavý růženec a příležitost ke svátosti smíření a duchovní rozhovor

15 hodin – mše svatá (kázání – Pokání jako řešení)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dar 2 000 Kč na kostel a 1 000 Kč na kapli. Pán Bůh zaplať.

- Centrum pro rodinu Uherský Brod srdečně zve všechny rodiny s dětmi na oslavu Církevního silvestru na faře v Prakšicích v sobotu 26. listopadu od 14 h. Součástí programu bude mše svatá, aktivity pro děti, táborák. Více informací na plakátku.