Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 1.4. do 9.4.2023 - 14. týden

SOBOTA 1.4.2023 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.4.2023 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:30 DN Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +Oldřicha Zelinku, +rodiče Zelinkovy a Galovy, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele
PONDĚLÍ 3.4.2023 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
18:30 DN
Na poděkování Bohu za dožitých 80, 75 a 50 let, dvoje rodiče z obou stran, za +bratra, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 4.4.2023 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
18:00 HN a SL Předvelikonoční zpovídání - ve Slavkově do 18:15 hodin a v Horním Němčí do 18:45 hodin. 
STŘEDA 5.4.2023 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
18:30 DN Za +manželku Jaroslavu Zajícovou, otce Pochylého, +rodiče Zajícovy, +švagry, duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu i v cizině
ČTVRTEK 6.4.2023 ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 HN Na úmysl dárce
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 85 let života, za +manžela Františka, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny Ježkovy, Zimčíkovy, Šimčíkovy a za duše v očistci
po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě
PÁTEK 7.4.2023 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
14:00 DN Křížová cesta po obci (začíná se u fary)
14:00 HN Křížová cesta po obci
18:00 HN Velkopáteční obřady
18:30 DN Velkopáteční obřady
SOBOTA 8.4.2023 BÍLÁ SOBOTA
09:00 DN Bdění u Božího hrobu (do 17 hodin)
14:00 DN Pobožnost u Božího hrobu s dětmi (vede Scholička)
20:00 HN Velikonoční vigilie
20:30 DN Za +Jiřího Hejdu, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
NEDĚLE 9.4.2023 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Ludvíka Straku, manželku a duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Mše svatá
10:30 DN Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je arcidiecézní sbírka na služné duchovních. Vysvětlení a podrobné informace najdete v letáčku vzadu v kostele nebo na webu farnosti.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.16

SVATÝ TÝDEN V DOLNÍM NĚMČÍ

Příležitost ke svátosti smíření je ještě dnes v neděli od 14 hodin ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě. V Dolním Němčí se bude zpovídat ještě v pondělí a ve středu přede mší svatou. Ve Slavkově a Horním Němčí se bude zpovídat v úterý od 18 hodin. Ve Slavkově asi jen 15 minut a v Horním Němčí asi do 18:45 hodin. Od Zeleného čtvrtka se již nezpovídá.

V úterý kněz navštíví nemocné v charitním domě. V 15,30 hodin se bude zpovídat v místnosti u kaple. V 16 hodin bude mše svatá a po ní ještě navštívím nemocné na pokojích.

Velikonoční třídenní v Dolním Němčí bude sloužit kaplan z Uherského Brodu P. Petr Janíček. Na Zelený čtvrtek večerní mše svatá začíná v 18,30 hodin. Na konci obřadů kaplan povede krátkou adoraci v Getsemanské zahradě.

Velký pátek je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Odpoledne bude venku křížová cesta s živými obrazy po obci. Začíná se ve 14 hodin u fary. Velkopáteční obřady začínají v 18,30 hodin.

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel od 9 hodin k bdění u Božího hrobu (do 17 hodin). Ve 14 hodin bude pobožnost s dětmi, kterou povede Scholička. Rodiče a prarodiče, přijďte se svými dětmi a vnuky. Obřady veliké noci začínají ve 20,30 hodin venku žehnáním ohně.

Velikonoční neděle je nejdůležitější neděle celého roku. Mše svatá bude v 7,30 a 10,30 hodin. Na konci mše budou požehnány pokrmy, které si přinesete.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je arcidiecézní sbírka na služné duchovních. Vysvětlení a podrobné informace najdete v letáčku vzadu v kostele nebo na webu farnosti.

SVATÝ TÝDEN V HORNÍM NĚMČÍ

Příležitost ke svátosti smíření je ještě dnes v neděli od 14 hodin ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě. V Dolním Němčí se bude zpovídat ještě v pondělí a ve středu od 18 do 18,30 hodin. Ve Slavkově a Horním Němčí se bude zpovídat v úterý od 18 hodin. Ve Slavkově asi jen 15 minut a v Horním Němčí asi do 18:45 hodin. Od Zeleného čtvrtka se již nezpovídá.

Na Zelený čtvrtek večerní mše svatá začíná v 18 hodin. Na konci obřadů bude adorace v Getsemanské zahradě. Velký pátek je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Pokud bude dobré počasí, bude odpoledne venku křížová cesta po obci. Začíná se ve 14 hodin u křížku u pálenice. Půjde se ke starému hřbitovu a kapličce, kolem obecního úřadu k druhé kapličce, pak ke kostelu a zakončení bude na hřbitově. Velkopáteční obřady pak začínají v 18 hodin. Na Bílou sobotu bude otevřený kostel k bdění u Božího hrobu. Obřady veliké noci začínají ve 20 hodin venku žehnáním ohně. Velikonoční neděle je nejdůležitější neděle celého roku. Na konci mše svaté budou požehnány pokrmy, které si přinesete.