Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 26.11. do 4.12.2022 - 48. týden

SOBOTA 26.11.2022 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 27.11.2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Kateřiny
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +manžela Františka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu
PONDĚLÍ 28.11.2022 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 DN pondělí - pátek: RORÁTY - adventní zpěvy a modlitby
17:30 DN Za +Štěpána Hrdinu, 2 sestry, bratra, švagry a švagrové, +rodiče z obou stran a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
ÚTERÝ 29.11.2022 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 30.11.2022 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
17:30 DN Za +manžela Antonína Kadlčka, rodiče z obou stran a 2 bratry, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 1.12.2022 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
14:00 HN Adorační den - osobní adorace od 14 do 17 hodin
14:30 Slavkov Adorační den - osobní adorace od 14:30 hodin; v 15,30 hodin - společná adorace
16:00 Slavkov Mše svatá
17:00 HN Za +Jana Krhovského, +rodiče, 2 bratry, 2 sestry a ochranu Boží pro živou rodinu
PÁTEK 2.12.2022 PÁTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
17:30 DN Za +Jaroslava Kadlčka, dvoje +rodiče a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
SOBOTA 3.12.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
06:15 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
07:00 DN Na úmysl dárce (rorátní mše svatá s dětmi + snídaně ve farní dvoraně)
NEDĚLE 4.12.2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za +Františka Umlaufa, +rodiče z obou stran, celou +rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
09:00 HN Za manžela Vojtěcha Žufánka, rodiče Bahulovy a Žufánkovy, za celou +rodinu Beníčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka 13 230 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.16

ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI

Duchovní adventní přípravu můžeme prožívat v soukromí domova i společně v kostele. Společně můžeme každý den (pondělí - pátek) začít rorátní bohoslužbou (zpěvy a modlitby) v 7 hodin v kostele. Bude ji vysílat také farní rádio, nebo ji najdete na webu www.roraty.cz či v mobilní aplikaci Roráty 2022 (Google Play).

V sobotu ráno v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi a po mši svaté jsou děti zvány do farní dvorany na snídani. Děti, nezapomeňte si přinést adventní lampičku.

V adventní době se společenství Modlitby matek bude modlit každou neděli v 10 hodin přede mší svatou růženec před obrazem Svaté Rodiny. Připojte se ke společné modlitbě za své rodiny.

Pro osobní modlitbu můžete využít sešitek Průvodce adventem nebo malý kalendář s duchovními impulzy. Slovenský adventní kalendář s Marií je k dispozici vzadu v kostele. Je tam také adventní misijní kalendář pro děti. Také se snažme každý den splnit úkol z karty „Adventní cesta za Ježíšem“ (viz. níže). Nezapomínejte se celá rodina modlit u adventního věnce. A od 1. prosince najdete na webu farnosti (www.farnostnemci.cz) denní podcast s vyprávěním pro děti s názvem Zavři oči, ať vidíš.

Misijní klubko, vás zve  na Adventní jarmark v neděli 27. 11. 2022 od 14 - 17 hodin na náměstí, kde bude stánek s našimi výrobky od dětí a maminek. Výtěžek z prodeje zašleme chudým dětem v Ugandě. Jarmark v dalších dnech až do vánoc bude pokračovat v obchůdku Zdravé výživy v Dolním Němčí. Děkujeme všem za vaše otevřené srdce.

Příležitostí, jak lépe prožít adventní dobu máme tedy dost, ale záleží jen na vás, jestli je vezmete vážně. Modlím se, abyste na konci adventu byli duchovně zase o kus (nebo aspoň kousek) dál než na začátku.

Adventní cesta za Ježíšem - duchovní aktivita pro každého

Cílem této aktivity je společné zamyšlení nad překážkami, které nám v našich životech znesnadňují cestu ke Kristu. Pro každý týden obsahuje podněty, jak pracovat na svých nedokonalostech a jak s láskou pomáhat druhým s těmi jejich. První dva týdny jsou zaměřeny na modlitbu, třetí a čtvrtý týden na konkrétní skutky. Každý, kdo chce aktivitu plnit, si v neděli vezme v kostele zadání. To je mírně odlišné pro mládež a dospělé a pro děti. Děti si s pomocí dospělého zformulují a zapíší každý týden na řádek výzvu s pomocí podnětu v závorce. Následně se každý den snaží svou výzvu plnit. Na konci každého dne vždy zreflektují, zda se jim to dařilo. Pokud uznají, že ano, označí si příslušný den v kolečku “fajfkou”. Dospělí si vybírají na každý den jedno z připravených políček (mohou na přeskáčku) a dny, kdy se jim podaří věnovat vybrané modlitbě nebo výzvě, také označí “fajfkou”. Každý, kdo se do aktivity zapojuje, vyjádří při nedělní liturgii svou účast odebráním kamínku z cesty, která je v kostele připravená. Odloží jej do připravené nádoby.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka 6 200 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Na Štědrý den odpoledne by byla opět možnost odnést si betlémské světlo. Příští neděli 4.12. po mši svaté jsou zváni všichni, zvláště děti, kteří by se chtěli zapojit do vánočního divadla a zpívání koled, které by proběhlo právě na Štědrý den odpoledne. Kromě svaté rodiny se hledají zástupy andělů a pastýřů ????

PROŽÍVÁNÍ ADVENTNÍ DOBY

Duchovní adventní přípravu můžeme prožívat v soukromí domova i společně v kostele. Každý den (pondělí – pátek) můžete poslouchat roráty v 7 hodin na farním rádiu nebo na webu www.roraty.cz či v mobilní aplikaci Roráty 2022 (Google Play).

Nezapomínejte se celá rodina modlit u adventního věnce. A od 1. prosince najdete na webu farnosti (www.farnostnemci.cz) denní podcast s vyprávěním pro děti s názvem Zavři oči, ať vidíš.

Záleží jen na nás, jak dobu adventní prožijete. Modlím se, abyste na konci adventu byli duchovně zase o kus (nebo aspoň kousek) dál než na začátku.

Přiblížilo se nebeské království - duchovní aktivita pro každého

Během letošního adventu zkusíme více naslouchat svatému Janu Křtiteli. Každý adventní týden nás budou provázet Janovi výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas, který je darem od Boha. Na nástěnce je symbolický orloj s postavou Jana Křtitele a hodinovou ručičkou, která odkazuje na aktuální adventní týden (dnes tedy římská jednička). Zároveň máme v ciferníku obrázek sekery. Vzadu v kostele si můžete vzít lístek, který vám nabízí 3 náměty pro způsob trávení času s Bohem. Například tento týden se můžete hned jak vstanete pomodlit - Ježíši, buď dnes se mnou a dej, ať já jsem s Tebou.