Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 10.9. do 18.9.2022 - 37. týden

SOBOTA 10.9.2022 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.9.2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Marie
09:00 HN Za farníky, za poděkování za úrodu
10:30 DN Za +Josefa Kolíska, +manželku, rodiče z obou stran, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
PONDĚLÍ 12.9.2022 JMÉNA PANNY MARIE
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
18:30 DN Za +Ludmilu Soukeníkovou, Marii Černou, živé a zemřelé z ročníku 1932
ÚTERÝ 13.9.2022 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:00 Slavkov Mše svatá v kapli
STŘEDA 14.9.2022 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
17:30 DN Adorace za mír na Ukrajině (od 17,30 hodin - osobní tichá adorace; od 18 hodin - společná adorace)
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1952 s prosbou o dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny
ČTVRTEK 15.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18:00 HN Za +Libuši Borýskovou, 2 syny a živou rodinu
PÁTEK 16.9.2022 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
18:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let společného života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za +dceru a syna, +rodiče Bršlicovy a Niniczkovy, +bratra Karla, +švagrovou Marii a za duše v očistci
SOBOTA 17.9.2022 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.9.2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Ludmily
09:00 HN Za živé a zemřelé Ludmily z farnosti
10:30 DN Na poděkování Bohu za celé stvoření, zvláště za letošní úrodu z našich polí

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Marie darovaly na kostel 7 400 Kč. Další dar 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Ludmily vybírají na mši svatou a kostel v zákristii. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit na faru. - V sobotu má úklid kostela skupina číslo 5.

- Charita UB zve všechny tříkrálové koledníky na plavání v pondělí 12. 9. od 15 do 17 hodin do CPA Delfín v Uherském Brodě. Vstup dle provozního řádu - děti do 10 let s plnoletým doprovodem. Pro děti budou připraveny hry ve vodě. Koledník do 18 let = volný vstup na 90 minut. Nutná rezervace na e-mailu: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

BENEFIČNÍ KONCERT NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Milí farníci, ctitelé Panny Marie Svatohostýnské, pokud jste se nemohli zúčastnit BENEFIČNÍHO KONCERTU, který se uskutečnil včera v bazilice na Hostýně na podporu zlepšení dopravní infrastruktury (nová cesta od točny autobusu k bazilice a poutním domům) a chcete podpořit tuto akci, je v našem kostele připravena pokladnička, kde můžete přispět na tak potřebnou věc a to do 18. 9. 2022. Všem dárcům ,,Pán Bůh zaplať“.                  

PASTORAČNÍ AKTIVITY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE

Minulý týden začalo vyučování náboženství ve škole (katechetka Ludmila Gregůrková) a tento týden začnou i ostatní třídy. Prosím rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášku svých děti, aby tak udělali co nejdříve. Vedení školy po nás chce seznamy přihlášených. Zvláště je málo přihlášených dětí, které tento rok byly u svatého přijímání. Rozvrh hodin je na webu farnosti. Také minulý týden začalo scházení Scholičky a Misijního klubka. Rodiče, prosím, zvažte přihlášení dětí do těchto aktivit a dejte jim (a především vyučování náboženství) přednost před ostatními zájmovými kroužky. Děkuji. P. Petr

MODLITBA ZA DOBROU VOLBU NOVÉHO OLOMOUCKÉHO BISKUPA

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- Tento týden (od úterý) se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit s knězem.

- Charita UB zve všechny tříkrálové koledníky na plavání v pondělí 12. 9. od 15 do 17 hodin do CPA Delfín v Uherském Brodě.