Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 14.1. do 22.1.2023 - 03. týden

SOBOTA 14.1.2023 SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 15.1.2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Antonína Macků a jeho otce, +rodinu Hiblerovu a Macků, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a spásu duší v očistci
09:00 HN Za +rodinu Ondrovu a Kročilovu
10:30 DN Za farníky
PONDĚLÍ 16.1.2023 PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +Štěpána Jakubčíka, +rodiče z obou stran a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
ÚTERÝ 17.1.2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
16:00 Slavkov Na úmysl dárce
STŘEDA 18.1.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
17:30 DN Za +Anastázii Habancovu, 2 +manžele, duše v očistci, dar zdraví víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
ČTVRTEK 19.1.2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 HN Za +Jarmilu Růžičkovou, +manžela, 2 syny, +rodiče a sourozence a dar zdraví, pomoc Boží pro celou živou rodinu
PÁTEK 20.1.2023 SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
17:30 DN Za +Štěpána Hrdinu, +rodiče z obou stran, celou +rodinu a duše v očistci
SOBOTA 21.1.2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 22.1.2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Aloise Slezáka, dvoje +rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za Anežku a Františka Kadlčkovi a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Boženy vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.5

14. FARNÍ PLES V DOLNÍM NĚMČÍ

V sobotu 4. února se koná 14. Farní ples. Vstupenky se prodávají na faře a v kostele. Obracíme se na vás s prosbou o zajištění těchto služeb. Do pokladny při vstupu jsou potřeba 2-3 farníci (19 - 23 hodin). Také je potřeba fotografa, který by fotil průběh plesu do farního archivu. V pátek odpoledne se bude zdobit sál. A v neděli po hrubé mši svaté je třeba více pomocníků na úklid a převezení všech věcí. Proto vás prosíme o jakoukoli pomoc. Přihlásit se můžete Erice Uhrové na messenger nebo mobil 739 080 307. Farníci, kteří by chtěli věnovat dar do tomboly, mohou ji přinést na faru v týdnu od 23. ledna.

MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA TOPENÍ? PROČ?

Vždy třetí neděli v měsíci bývá měsíční sbírka na opravy kostela. Protože od ledna skokově narostly náklady za plynové topení v kostele, tak jsem pravidelnou měsíční sbírku nazval "na topení". To ale neznamená, že budou v jednom měsíci dvě mimořádné sbírky: na kostel a na topení. Dále bude jen jedna měsíční sbírka. Budu tedy sbírku třetí neděli v měsíci nazývat pouze "měsíční sbírka".

„DVEŘNÍ“ SBÍRKA NA SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Arcibiskupství vyhlásilo během celého měsíce ledna „dveřní“ sbírku na světové setkání mládeže. Své dary můžete v označené obálce dávat do poštovní schránky na faře. Protože se i z naší farnosti chystá skupina mladých letět na toto setkání, budou peníze použity na farní příspěvek pro ně a zbytek bude odeslán na Arcibiskuství Olomouc.

DĚKANÁTNÍ PLES 2023 V BÁNOVĚ

Ples děkanátu Uherský Brod bude v sobotu 11. února 2023 ve sportovní hale v Bánově od 19:30 hod. K tanci i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a DJ Jirka Čechmánek.  Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. V tombole vás čekají: Televize, Notebook, telefony a další hodnotné ceny. 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel 1 500Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.