Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 27.3. do 4.4.2021 - 13. týden

SOBOTA 27.3.2021 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
14:00 DN Třídenní Modlitby matek (vysílané na farním rádiu AudioKostel)
17:30 DN Za +rodiče Bobčíkovy, 3 syny, +rodiče Tinkovy, +syna, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
18:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
NEDĚLE 28.3.2021 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
10:30 DN Za farníky
14:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)
15:00 DN Třídenní Modlitby matek (AudioKostel)
16:00 DN Předvelikonoční zpovídání od 16 hodin (se svatým přijímáním v 16:30 a 17:00 hodin)
PONDĚLÍ 29.3.2021 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
18:30 DN Na úmysl dárce
19:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
ÚTERÝ 30.3.2021 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 31.3.2021 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
18:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)
18:30 DN Za +Antonína Kalabuse, zetě, dvoje rodiče, Martina, syna, vnuka, 2 švagry, 3 švagrové, Antonína a Anežku, syna Hájkovi, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
19:15 DN Předvelikonoční zpovídání se svatým přijímáním (30 minut)
ČTVRTEK 1.4.2021 ZELENÝ ČTVRTEK
11:30 DN Bohoslužba slova se svatým přijímáním
18:30 DN
Za +Ladislava Šašinku, +rodiče, bratra, duše v očistci, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu (AudioKostel, facebook)
PÁTEK 2.4.2021 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
08:00 DN Bohoslužba slova se svatým přijímáním
11:30 DN Bohoslužba slova se svatým přijímáním
15:00 DN Křížová cesta z kostela (AudioKostel)
18:30 DN Velkopáteční obřady (AudioKostel, facebook)
SOBOTA 3.4.2021 BÍLÁ SOBOTA
09:00 DN Bdění u Božího hrobu (do 16 hodin)
20:00 DN
Za +Jiřího Hejdu, +rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu (AudioKostel, facebook)
NEDĚLE 4.4.2021 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (AudioKostel, facebook)
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, +manžela, +rodiče Machů a Daníčkovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny (AudioKostel, facebook)
14:00 DN Křest - Lucie Stojaspalová
15:00 DN Bohoslužby slova se svatým přijímáním (15, 15:30 a 16 hodin)

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Velikonoce jinak

Na začátku popisu velikonočních událostí čteme o Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky. Ježíš při ní bere do rukou chleba a víno a říká, že je to jeho tělo a krev, a dává jim je. Bere obyčejný chleba, jak říkáme „plod země a lidské práce“, a tajemně ho prostupuje svou přítomností.  Toto jednoduché jídlo můžeme také vnímat jako symbol našeho života. Stejně jako chleba tak i náš život vzniká z toho, co jsme dostali a co následně svým přispěním nějak utváříme. A tento náš život chce prostoupit Ježíš. Chce vstoupit do všeho obyčejného, co žijeme a být v tom přítomen. Mnozí se o Velikonocích nedostaneme do kostela. Možná nám bude chybět slavnostní bohoslužba, posvátný prostor, společenství. Ale i když to doma ani v našem srdci posvátně nevypadá, přesto nám Pán připomíná, že můžeme oslavit Velikonoce s Ním. Pokud mu dáváme svůj život, bere ho do rukou, vstupuje do toho prostého, co je naším každodenním chlebem, a proměňuje to svou přítomností. Moc Boží lásky, která se v Ježíši vydala do krajnosti, se na nás může projevit navzdory tíze v nás i kolem nás. I v čase, kdy se můžeme cítit sami. Opřeme se o víru, že Bůh je s námi, chce se dotýkat našeho obyčejného života a skrze něj s námi prolnout. Pane, přijď, a proměň obyčejný chléb mého života svou přítomností.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Ročník 1939 daroval na kostel 1 200 Kč. Ročník 1943 daroval 1 000 Kč. Další dary: 5 500 Kč. Na velikonoční neděli je sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať!
  • pondělí dopoledne od 9 hodin kněz navštíví nemocné na ulicích Na Výsluní, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Nivnická. Ve středu od 9 hodin pak ulice Hlucká, Boršická a Na Okluku.
  • Vzhledem k tomu, že vláda prodloužila nouzový stav do 11. dubna, budou přísná opatření také přes Velikonoce. Na bohoslužbách bude přítomna jen rodina, která má úmysl.
  • Charita Uherský Brod moc děkuje všem farníkům za projevenou štědrost v letošní postní sbírce potravin! Do sbírky přispělo cca 130 dárců a vybralo se více jak 1000 Kg potravin a hygieny.

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

Pán nemůže připustit fakt, že se ztratí i jeden jediný člověk. … Všichni jsme upozorňováni, že smilování nad hříšníky je Boží způsob jednání, kterému je Bůh absolutně věrný: nikdo a nic jej nemůže odvrátit od Jeho rozhodnutí spasit.

Dnes aspoň jeden skutek z lásky k Bohu, kterého poznám v člověku.

Pastýř bude tam, kde je ztracená ovce. Pána je proto třeba hledat tam, kde se s námi chce setkat, nikoli tam, kde si nárokujeme Jej nalézt! … V Ježíšově vizi neexistují definitivně ztracené ovce, nýbrž jedině ovce, které je třeba najít. Toto musíme správně chápat: nikdo není pro Boha definitivně ztracen. Nikdy! Až do poslední chvíle nás Bůh hledá.

Za obrácení nepřátel i politických odpůrců je třeba se modlit.

Logika světa: Prokazuješ-li dobro, budeš odměněn, pácháš-li zlo, budeš potrestán. Není to Ježíšova logika. Tuto logiku překonávají otcova slova: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen“

Odpuštění nabízí příležitost začít znovu.

Boží milosrdenství vůči nám se váže k našemu milosrdenství vůči bližnímu. Když chybí to druhé, pak ani to první v našem srdci nenajde prostor, nebude moci vstoupit. Pokud neotevřu dokořán bránu svého srdce chudému, pak zůstane zavřena také Bohu. A toto je strašné.

Jsem plně sám sebou jen tehdy, když chci to, co chce Bůh.

VELIKONOCE V RODINĚ

I letos bude záležet především na vás, jak sváteční dny duchovně prožijete ve svých domovech, když nebude možnost přicházet na obřady do farního kostela. Na webu farnosti najdete inspirací, jak prožívat Svatý týden v rodinách. Určitě k tomu může přispět také televize Noe, rádio Proglas a farní rádio AudioKostel.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

VELIKONOCE A PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ

Nejdůležitější na slavení svátků je přijetí svátostí. Tedy i o velikonocích chci udělat vše pro to, abyste mohli přijmout svátost smíření a Krista v Eucharistii.

Na Květnou neděli bude příležitost ke svátosti smíření odpoledne a bude možnost také přijmout Eucharistii. Zpovídat se začne v 16 hodin a vždy v 16,30 a 17,00 hodin (případně i později) se bude opět podávat svaté přijímání.

Ve Svatém týdnu se bude zpovídat v pondělí a středu po mši svaté od 19,15 hodin (změna času) a po 20-30 minutách se bude podávat svaté přijímání. 

Na Zelený čtvrtek bude krátká bohoslužba slova se svatým přijímáním před obědem v 11,30 hodin. Na tuto pobožnost je nutné si vyzvednout omezený počet lístků v předsíni kostela.

Na Velký pátek bude ráno v 8 hodin bohoslužba slova (s modlitbou ranních chval) a se svatým přijímáním. A také v 11,30 hodin. Opět je nutné si vzít lístek v kostele.

Bílá sobota je podle platných církevních předpisů den bez přijímání Eucharistie. Je možné pouze tzv. Viatikum – podání svatého přijímání umírajícímu. Přes den bude kostel otevřený k modlitbě u Božího hrobu od 9 - do 16 hodin. Je nutné zachovávat rozestupy a pokud počet v kostele bude více jak 20 lidí, tak počkejte až někdo vyjde z kostela.

V neděli Vzkříšení Páně budou také krátké bohoslužby slova se svatým přijímáním odpoledne. Zatím se plánují 3 časy: 15:00, 15:30 a 16:00 hodin. Pokud by to nestačilo, budou další časy. I na tyto bohoslužby budou lístky v kostele.

LÍSTKY NA BOHOSLUŽBY SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM BUDOU K DISPOZICI V PŘEDSÍNI KOSTELA OD STŘEDY 31. 3. 2021. JEDEN FARNÍK SI MŮŽE VZÍT JEN! JEDEN LÍSTEK. LÍSTKY BUDOU JEN NA BOHOSLUŽBY SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM. NE NA MŠE SVATÉ A OBŘADY VELIKONOČNÍHO TŘÍDENNÍ.

VELIKONOCE S ARCIBISKUPEM JANEM A PAPEŽEM FRANTIŠKEM

Když papežské úřady přemýšleli o uspořádání bohoslužeb velikonočních svátků v čase pandemie, tak zdůraznily jednu významnou skutečnost. Když nebude možnost se zúčastnit bohoslužeb ve farnosti, tak věřící mají sledovat obřady Svatého týdne z diecézní katedrály a prožívat je tak spolu se svým biskupem. Toto zdůraznění  sounáležitosti s církví se mi moc líbí a proto se bohoslužby z našeho farního kostela budou vysílat pouze na farním rádiu AudioKostel a na facebooku farnosti také pouze jen zvuk. Pokud máte možnost sledovat video přenos z katedrály přes internet, tak mu dejte přednost před vysíláním obřadů z Vatikánu na TV Noe.

ONLINE PŘENOSY Z OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY

Všechny přenosy - www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA

ZELENÝ ČTVRTEK - Mše svatá na památku večeře Páně - 18 hodin

VELKÝ PÁTEK - Obřady umučení Páně - 18 hodin

BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie se křtem dospělých - 19 hodin

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ - Slavnostní mše svatá - 10 hodin

Z VATIKÁNU TELEVIZE NOE VYSÍLÁ NA ZELENÝ ČTVRTEK DOPOLEDNÍ MŠI SVATOU SE SVĚCENÍM OLEJŮ (10 HODIN). NA VELKÝ PÁTEK KŘÍŽOVOU CESTU VE 21 HODIN A NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI POŽEHNÁNÍ URBE ET ORBI (12 HODIN).

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM - zakončení

Děti, které celou dobu postní šly Křížem krážem za Ježíšem, si mohou na velikonoční neděli 4. dubna vyzvednout v kostele list s číselnou řadou, do které se zapíší písmena podle vyplněného základního listu a tak se vyluští závěrečná velikonoční tajenka. A tuto tajenku si dítě zapíše do obrázku vzkříšeného Ježíše (také bude v kostele). Obrázek si pěkně vybarví, vystřihne, slepí a přinese  na faru od úterý 6. 4. do neděle Božího milosrdenství 11. 4. 2021. A můžete se děti těšit na velikonoční odměnu.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 4/4/2021

Dnes církev slaví největší slavnost celého roku: Boží Syn, náš Pán, vstal z mrtvých. V radosti nad tím církev zpívá radostné Aleluja. Začíná velikonoční doba. Zároveň s nadějí ve velikost Boží lásky k člověku neseme před Boha všechnu starost o současný svět.

  1. ČTENÍ  Sk 10,34a.37-43

Apoštol Petr na základě pokynu ve snu poprvé v životě vstoupil do pohanského domu, ale ke svému překvapení zjistil, že Bůh si vedl i pohanského vojáka Kornélia. Když začal vyprávět o své cestě, Duch svatý sestoupil na pohany! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry.

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

  1. ČTENÍ  Kol 3,1-4

Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými „zbožnými“ lidskými předpisy, co se má jíst, co nebrat do rukou… Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro Boha.

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

EVANGELIUM                  Jan 20,1-9

Tímto textem začíná Jan vyprávět o události vzkříšení, které dokumentuje několika konkrétními příběhy (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš mluvil o smrti. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

K ZAMYŠLENÍ

Lidský život je doprovázen mnoha bolestmi, zklamáním, slabostí a smrtí. Kolik lidských iluzí ztroskotalo na realitě světa, která byla mnohem tvrdší než lidský sen. A přeci není lidská naděje marná. Ježíš rozlomil pouta smrti, zbořil „vítězství“ zla a jako Pán pánů vrátil život. Každý, kdo je ochoten Krista přijmout do svého života, okusí sílu vzkříšení, okusí život, který nestojí na lidských snech či píli, ale na Boží moci.