Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 24.10. do 30.10.2022 - 43. týden

PONDĚLÍ 24.10.2022 SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
18:30 DN Za +manžela Františka, dvoje +rodiče a celou +rodinu z obou stran, s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 25.10.2022 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
17:00 Slavkov
Za +Helenu Bobčíkovou, +bratra, dvoje +rodiče, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 26.10.2022 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Na poděkování Bohu za 75 let života, za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, víry, Božího požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za celou +rodinu Pěrkovu a Nedělovu
ČTVRTEK 27.10.2022 ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 HN Pohřeb pana Jana Nováka
18:00 HN Večerní mše svatá není!
PÁTEK 28.10.2022 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
18:30 DN Za +Josefa Pěrku, syna a vnuka, dvoje rodiče, Boží požehnání pro živou rodinu
SOBOTA 29.10.2022 SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 DN Křest - Jonáš Kovář
NEDĚLE 30.10.2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Gálovy a Bahulovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dary Ducha svatého, víry, zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Anežky darovaly na kostel 2 000 Kč. Ročník 1936 daroval 600 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za nedělní sbírku na misie.

- POZOR: Příští neděli je podzimní změna času!

- Rodina Stojaspalova vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10x15 cm a 100 Kč přineste nejpozději do 28. října na adresu Krátká 320 (za kostelem). Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

- V sakristii budou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč k dispozici do neděle 6. 11. Pak budou nabídnuty okolním farnostem, aby se nemusel dělat dotisk.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.11

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za nedělní sbírku na misie.

- POZOR: Příští neděli je podzimní změna času!

- V sakristii budou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč k dispozici do neděle 6. 11. Pak budou nabídnuty okolním farnostem, aby se nemusel dělat dotisk.