Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 30.7. do 7.8.2022 - 31. týden

SOBOTA 30.7.2022 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 31.7.2022 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Annu Pěrkovou, Františku Hubačovou, živé a zemřelé z ročníku 1944 a jejich rodiny.
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Annu Chovancovu, manžela, 2 dcery, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
PONDĚLÍ 1.8.2022 PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
16:00 DN Pohřeb pana Lubomíra Světinského
18:00 HN Za +manžele Jančovy ze Strážnice, za +rodiče a sourozence
18:30 DN VEČERNÍ MŠE SVATÁ NENÍ
ÚTERÝ 2.8.2022 SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
18:00 HN Mše svatá
STŘEDA 3.8.2022 STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Modlení za zemřelou Marii Černou
18:30 DN Za +Marii Kočí, rodiče Kadlčkovy a Kočí, syna Josefa, +vnuka Tomáška a pro živou rodinu dar zdraví a ochranu Boží
ČTVRTEK 4.8.2022 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
15:00 DN Pohřeb paní Marie Černé
17:00 Slavkov Na úmysl dárce
PÁTEK 5.8.2022 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
13:00 DN osobní adorace; 17 hodin - zpovídání; 18 hodin - společná adorace
18:30 DN Za +Josefa Umlaufa, rodiče z obou stran, sestru, bratry, švagry, švagrové, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 6.8.2022 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
10:30 DN Svatební mše svatá - Tomáš Láska a Barbora Mošťková
NEDĚLE 7.8.2022 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Mše svatá
09:00 HN Mše svatá
15:00 Svatý Antonínek Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka v neděli 17. 7. byla 14 420 Kč. Při mši svaté v neděli 17. 7. v 15 hodin, kterou sloužil P. Pavel Dokládal, se vybralo 8 620 Kč. Je to dar farnosti a regionu na realizaci projektu Capelinha pro země střední a východní Evropy v Koclířově. Při sbírce u kaple sv. Anny se vybralo 14 900 Kč. Další dar: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Protože je v pondělí pohřeb pana Lubomíra Světinského, nebude pak večerní mše svatá.

- Na první pátek začíná osobní adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace  a v 18,30 hodin mše svatá a svátostné požehnání.

- Na první sobotu ráno je Fatimská mariánská pobožnost v kostele v 6:45 hodin.

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 17.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať.

FARNÍ POUŤ NA SVATÝ ANTONÍNEK

Příští neděli se koná naše farní pouť na Svatý Antonínek. Ve farnosti bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude právě na Antonínku v 15 hodin. Pokud nám v úterý potvrdí autobus, pojede ve 14 hodin od zastávky u obchodu. To bude vyhlášeno obecním rozhlasem ke konci týdne. Pouť máme spolu s farností Bánov.

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT – POUŤ – ŠAŠTÍN A BUTKOV

Fatimský apoštolát v Koclířově organizuje dvoudenní pouť v pondělí a úterý 15. a 16. 8. do Šaštína a na Butkov (Boží milordenství). Protože autobus pojede přes Dolní Němčí, tak nám nabízí, že se můžete přihlásit. Nocleh i jídlo bude v hotelu v Považské Bystrici. Orientační cena cca 1.500,- Kč. Přihlášky na Recepci ČM Fatimy: Tel. 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz

NOVÉ FARNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

Vzhledem k tomu, že telekomunikační firma nám u farního pevného telefonního čísla (572 648 738) zrušila službu hlasové schránky a také 10x zvýšila měsíční paušál, bude toto číslo zrušeno. (Funkční bude ještě do konce října letošního roku.) Nové oficiální telefonní číslo do farní kanceláře je 605 497 061 (již je v provozu). Jedná se o mobilní číslo od T-Mobile zřízené přes Arcibiskupství Olomouc. U tohoto čísla je opět funkční hlasová schránka, případně přesměrování na telefon kněze. Zprávy hlasové schránky se automaticky odesílají na farní e-mail, takže se ke knězi hned dostanou, i když bude delší dobu mimo faru. Telefonní číslo je možné využívat také k zaslání krátké textové zprávy SMS.

NOVÉ FUNKCE FARNÍCH STRÁNEK – www.farnostnemci.cz

Snad jste si již všimli, že farní webové stránky www.farnostnemci.cz mají novou podobu. Postupně se na tomto místě dozvíte o nějaké funkci webu. V menu Mše svaté najdete dvě záložky: 1) v Dolním Němčí a 2) v Horním Němčí. Zde najdete přehled úmyslů mše svaté v následujících dnech (většinou do konce čtvrtletí). Je-li u plánovaného termínu poznámka v závorce - volná intence - můžete si úmysl rezervovat. Buď přímo na faře, telefonicky u Eriky Uhrové (739 080 307) nebo nově také elektronicky přes formulář na webu farnosti v boční nabídce  VOLNÉ ÚMYSLY. Vyberete si termín, vložíte svůj e-mail a jméno a napíšete přesné znění svého úmyslu. Odesláním formuláře automaticky nedochází k zařazení úmyslu do kalendáře. Ale když kněz úmysl potvrdí, dojde vám informace o tom na váš e-mail a úmysl se objeví v přehledu mší svatých.