Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 6.5. do 14.5.2023 - 19. týden

SOBOTA 6.5.2023 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 7.5.2023 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +Marii Umlaufovu, +manžela, syna, snachu, +rodiče Stojaspalovy, celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Za rodiče Emila a Annu Repkovy, za Stanislava a Jaroslavu Josefíkovy, za dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
10:30 DN Za farnost a obec
PONDĚLÍ 8.5.2023 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
18:30 DN Za +Ludvíka Bobčíka, manželku, sestru Jarmilu, rodiče z obou stran, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 9.5.2023 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Slavkov Za +Josefa a Marii Mančíkovy, za Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 10.5.2023 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +rodiče Kadlčkovy a dceru Marii, +rodiče Kolískovy a jejich děti, s prosbou o Boží požehnání, dar víry a zdraví pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 11.5.2023 ČTVRTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
15:00 Slavkov Pohřeb paní Anny Ondrové
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 12.5.2023 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Na poděkování Bohu za 70 let života, +manžela Františka, +rodiče z obou stran, +bratra Josefa, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 13.5.2023 PANNY MARIE FATIMSKÉ
07:30 DN Za +Jána Kubáčka, za živé a zemřelé ročníku 1964
NEDĚLE 14.5.2023 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +manžela Františka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za společenství Modlitby matek a všechny maminky z farnosti

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti ve všední dny po mši svaté. Ve středu zvu především děti s rodiči.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.3

VÍKEND PRO MAMINKY A ŽENY

V pátek 12. 5. 2023 se od 17 hodin ve farní dvoraně uskuteční setkání maminek ze společenství Modlitby matek, ale i těch, které se v Modlitbách matek nemodlí a chtěli by se zapojit. Na programu bude setkání s koordinátorkami MM, povídání o spiritualitě MM, modlitba matek, ale také prostor pro dotazy a sdílení.  Všechny maminky, babičky, kmotry i duchovní matky jsou srdečně zvány. V sobotu 13. 5. po ranní mši svaté bude fatimská májová pobožnost (výroční den zjevení Panny Marie ve Fatimě). A v neděli 14. 5. (Den matek) bude mše svatá v 10,30 hodin obětována za společenství Modlitby matek a všechny maminky z farnosti.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel: 500 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Drazí bratři a sestry, už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonoční (14. 5. 2023) koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným. V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vaši velkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference je výnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde na spolufinancování projektů v regionech, kde se pomáhá křesťanům i nekřesťanům, a druhá cíleně na pomoc křesťanské komunitě. V roce 2022 jsme ze sbírky předchozího roku pomohli prostřednictvím Charity křesťanským komunitám v Iráku částkou 5 miliónů, ke kterým se podařilo získat od mezinárodních dárců dalších 118 mil. Kč. Tuto pomoc jsme směřovali do křesťanské oblasti Ninive, kam se po osvobození od Islámského státu křesťané vracejí. Pomohli jsme nastartovat vlastní podnikání 20 ženám, podpořili 30 farmářů, instalovali 24 velkokapacitních zavlažovacích systémů a poskytli další zemědělské vybavení včetně osiva. Rovněž jsme pomohli zranitelné mládeži v přístupu ke vzdělání formou stipendií a příspěvků na dopravu. Vytvořili jsme také nová pracovní místa. Tři miliony Kč jsme poskytli Charitě Libanon na zdravotní pomoc. Rovněž ze sbírky v roce 2022 dáváme letos polovinu Charitě na projekty do zemí, kde křesťané trpí, ale pomoc je adresována nejen křesťanům, aby ji rozmnožili další dárci, a druhou polovinu přímo do církevní struktury. Tentokrát jde o Ukrajinu, Gruzii a Zambii. I když se i u nás někteří dostáváme do těžkostí, spoléháme na Vaši velkorysost i při letošní sbírce. S vděčností za vaši štědrost jménem všech biskupů České republiky všem ze srdce žehná

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU

Děkanátní centrum pro rodinu Uherský Brod vás srdečně zve na akce konané v rámci Týdne pro rodinu: Od 15. do 17. května probíhá online seminář na téma Manželství: výzvy, vztahy odpuštění. 16. května proběhne beseda s Pavlem Mečkovským na téma Děti a emoce. 21. května se koná každoroční pouť rodin na sv. Antonínek. Detailní informace naleznete na plakátcích nebo na webu Centra pro rodinu.