Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 6.8. do 13.8.2023 - 32. týden

NEDĚLE 6.8.2023 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
07:30 DN Za + Antonína Zimčíka, rodiče z obou stran, + sestry, bratra a švagra a za ochranu Panny Marie pro celou * rodinu a za +++
09:00 HN Volný úmysl mše sv.
15:00 Pouť na Antonínku Za * a + farníky
PONDĚLÍ 7.8.2023 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 8.8.2023 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 9.8.2023 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 10.8.2023 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 11.8.2023 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
Dnes mše sv. není
SOBOTA 12.8.2023 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 13.8.2023 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Volný úmysl mše sv.
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 75 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu, za dvoje + rodiče a celou + rodinu z obou stran

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (6.8.2023)

  • Až do soboty 12.8. budu mimo farnost. Mše sv. zde budou až v neděli v obvyklých časech. V případě zaopatřování nebo vyřizování pohřbu se, prosím, obraťte na farnost Strání (tel.: 731 681 153)
  • Dnes se koná pouť ke sv. Antonínku společná pro farnosti Dolní Němčí i Horní Němčí. Mše sv. tam bude v 15:00. Autobus bude vyjíždět z Horního Němčí ve 13:45, zastaví i na horní zastávce „U zdravotního střediska“ a z „Náměstí“ pak pojede ve 14:00. Zapisovat se nemusíte.
  • Ve středu 9.8. se od 17.00 hod koná brigáda ve farní dvoraně, která se bude připravovat na malování. To proběhne ve čtvrtek 10. a v pátek 11.8. Prosíme ochotné dobrovolníky, kteří se rádi zapojí do této pomoci a také prosíme o pomoc s úklidem po malování. Předem moc děkujeme.
  • Vzadu v kostele je krabice na vaše úmysly, které si můžete zapisovat na měsíce září až prosinec včetně. Bude zde do 20. srpna.
  • V sobotu má úklid kostela skupina č.16.

 

  • Ohlášky před sňatkem:

V sobotu 19.8.2023 v 11:00 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek Jiří Padrta ze Suché Loze a Denisa Karlíková z Dolního Němčí.