Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 6.8. do 21.8.2022 - 33. týden

SOBOTA 6.8.2022 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 7.8.2022 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Mše svatá
09:00 HN Mše svatá
15:00 Svatý Antonínek Za farníky
PONDĚLÍ 8.8.2022 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
18:30 DN Za +Ludmilu Juráskovu, manžela Josefa, rodiče z obou stran, s prosbou o dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 9.8.2022 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 10.8.2022 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 11.8.2022 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
18:00 HN Za +Ladislava Boráně a dar zdraví, pomoc Boží a ochranu celé živé rodiny
PÁTEK 12.8.2022 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
18:00 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
SOBOTA 13.8.2022 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 DN Svatební obřad - Josef Juřenčák a Klára Kvasničková
NEDĚLE 14.8.2022 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Luboše Světinského, za celou zemřelou i živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Marii Daňkovu, manžela, +rodiče z obou stran, za rodinu Kadlčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 15.8.2022 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:30 DN MŠE SVATÁ NENÍ
ÚTERÝ 16.8.2022 SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.8.2022 STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN MŠE SVATÁ NENÍ
ČTVRTEK 18.8.2022 ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 19.8.2022 SV. JANA EUDESE, KNĚZE
18:30 DN Za +Antonína Juřenčáka, +rodinu Juřenčákovu a Richtrovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
SOBOTA 20.8.2022 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
10:30 DN Svatební mše svatá - Dominik Michna a Renata Mošťková
12:00 DN Svatební obřad - Petr Kadlček a Lucie Kadlčková
NEDĚLE 21.8.2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Ludvíky
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +prarodiče Štefaníkovy, Bršlicovy, Lukášovy, Jančářovy, duše v očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
11:30 DN Křest - Viktorie Koníčková

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1957 daroval na kostel 500 Kč. Další dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se od pátku 12/8 do úterý 16/8 obracejte na P. Zdeňka Klimeše v Nivnici (739 245 985) a od středy 17/8 do pátku 19/8 volejte P. Jiřího Pospíšila ve Strání (731 621 106).

- V pátek 12/8, v pondělí 15/8 a ve středu 17/8 není večerní mše svatá. V pátek 12/8 je v 18 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

- V neděli 21/8 je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

- V sobotu 13/8 má úklid kostela skupina číslo 18 a v sobotu 20/8 skupina č.1.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se od pátku 12/8 do úterý 16/8 obracejte na P. Zdeňka Klimeše v Nivnici (739 245 985) a od středy 17/8 do pátku 19/8 volejte P. Jiřího Pospíšila ve Strání (731 621 106).

- Ve čtvrtek 18/8 není mše svatá v Horním Němčí.

- V neděli 21/8 je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.