Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Františky
09:00 HN Za +Miroslava Růžičku, dvoje rodiče, +zetě Josefa Češíka, švagra, Boží požehnání pro celou živou rodinu a za duše v očistci
10:30 Uherský Brod Růžencová pouť - hlavní celebrant, brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul
PONDĚLÍ 3.10.2022 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:00 DN Pohřeb paní Anežky Dufkové
18:00 HN Za farníky
ÚTERÝ 4.10.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Dnes mše sv. není
STŘEDA 5.10.2022 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
17:30 DN Modlení za zemřelou Jarmilu Koryčánkovou
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za celou zemřelou rodinu
ČTVRTEK 6.10.2022 SV. BRUNA, KNĚZE
15:00 DN Pohřeb paní Jarmily Koryčánkové
17:00 Slavkov 16:30 - společná adorace a příležitost ke svátosti smíření Za +Jolanu a Boleslava Štefaníkovy, Boží požehnání pro celou živou rodinu
PÁTEK 7.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
18:30 DN Za živé a zemřelé členy živého růžence
SOBOTA 8.10.2022 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života a 30 let manželství, za všechna přijatá dobrodiní, za +tatínka, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Marii Tinkovou, rodiče Kateřinu a Františka Kadlčkovy, dar zdraví a víry pro živou rodinu
09:00 HN Za rodiče Lukášovy a Špačkovy, zetě Jaroslava Matůše, Marii Matůšovou, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
10:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu, na přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Nemocní darovali na kostel 7 750 Kč. Františci darovali 2 400 Kč. Ročník 1967 daroval 2 000 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí není večerní mše svatá.

- Na první pátek bude od 13 hodin příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 17 hodin se bude zpovídat a v 18 hodin bude společná adorace.

- Od příští neděle budou v sakristii stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč. Kdo uklízí v kostele ve skupinkách ho i letos dostanou jako malé poděkování zdarma.

- V sobotu 8. 10. je Večer chval ve farním kostele v Uherském Brodě. V 18 hodin je mše svatá a pak následuje večer chval pod vedením hudební skupiny Adorare.

- Začal říjen – růžencový měsíc. Udělejme něco pro to, abychom se tuto modlitbu modlili častěji. Např. společná modlitba v rodině; přijít dříve na mši svatou a pomodlit se celý růženec s farností; využít volného času (procházka, cestování) a pomodlit se růženec soukromě.

- Vzadu v kostele je k dispozici říjnový misijní kalendář pro děti. Kalendář můžete využít v rodinách. Vezměte ho svým dětem a vnukům a spolu s nimi tento měsíc projděte. Úkoly lze upravovat podle věku dítěte a časových možnostech. Záleží jen na Vás, jak kalendář využijete.

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 8

RŮŽENEC NEJEN PRO MARII

Děkanátní centrum pro rodinu Uherský Brod (DCPR UB) vyhlašuje při slavnosti Panny Marie Růžencové výtvarnou soutěž pro děti z celého děkanátu, která bude spočívat ve tvorbě růžence.

Soutěž bude rozdělena do 4 kategorií:

  1. kategorie: 3 až 6 let (MŠ)
  2. kategorie: 1. až 3. třída ZŠ
  3. kategorie: 4. až 6. třída ZŠ
  4. kategorie: 7. až 9. třída ZŠ

Soutěž bude probíhat od 1. do 30. října, její vyhlášení bude 6. 11. po hrubé mši svaté ve farním kostele UB v 10:15. Hotový růženec odevzdejte v obálce s vaším jménem a příjmením, věkem, kategorií, tel. kontaktem a názvem farnosti do schránky vaší farnosti nebo přímo vašemu faráři po mši svaté. Po vyhlášení budou během listopadu všechny růžence vystaveny ve farním kostele v UB a poté rozdány seniorům na LDN našeho děkanátu jako malý vánoční dárek. (Pokud byste svůj růženec chtěli zpět, stačí to uvést na obálku.) MOC SE TĚŠÍME NA VAŠE VÝROBKY

KAŽDÝ Z NÁS TVOŘÍ centrum pro RODINU

Milí přátelé, aby každý z vás měl možnost vyjádřit své nápady týkající se fungování Centra pro rodinu, nabízíme vám možnost vyplnění dotazníku, který k tomuto účelu bude sloužit. https://forms.gle/FjQz1adQPP4sMcEP7 Dotazník je také v papírové podobě v předsíni kostela. Vyplněný papír vhoďte do neděle 9.10. do schránky na faře a bude předán do Uherského Brodu. Moc děkujeme za váš čas při vyplňování a touhu se zapojit!

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Od příští neděle budou v sakristii stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč. Kdo uklízíte v kostele, přijměte ho zdarma jako poděkování.

- V sobotu 8. 10. je Večer chval ve farním kostele v Uherském Brodě. V 18 hodin je mše svatá a pak následuje večer chval pod vedením hudební skupiny Adorare. - Začal říjen – růžencový měsíc. Udělejme něco pro to, abychom se tuto modlitbu modlili častěji. Např. společná modlitba v rodině; přijít dříve na mši svatou a pomodlit se celý růženec s farností; využít volného času (procházka, cestování) a pomodlit se růženec soukromě.

- Začal říjen – růžencový měsíc. Udělejme něco pro to, abychom se tuto modlitbu modlili častěji. Např. společná modlitba v rodině; přijít dříve na mši svatou a pomodlit se celý růženec s farností; využít volného času (procházka, cestování) a pomodlit se růženec soukromě.