Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 4.7. do 11.7.2021 - 27. týden

NEDĚLE 4.7.2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +manžela Františka Kadlčka, rodiče Kadlčkovy a Kočí, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky
PONDĚLÍ 5.7.2021 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 80.let života, za +Ludmilu Kolářovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 6.7.2021 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 7.7.2021 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, s prosbou o dar zdraví, víry, Božího požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za +rodinu. 
ČTVRTEK 8.7.2021 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 9.7.2021 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +syna Roberta Tinku
SOBOTA 10.7.2021 SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN
Za +Michala Pokorného, za živé a + ročníku 1956 a jejich rodiny
NEDĚLE 11.7.2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
10:30 DN Za +Ludmilu Kadlčkovou, manžela Ludvíka, dceru Boženku, za +rodiče Marii a Františka Hrbáčkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Kdo by se chlubil svými slabostmi?

Ale Pán mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. (2Kor 12)

Chlubit se svými slabostmi? To přece nikdo nedělá. Svoje slabosti jsme zvyklí skrývat, protože jinak by je mohl někdo proti nám zneužít. A neznamenalo by to dělat z nouze ctnost? I když nevíme, o co přesně šlo, apoštol Pavel nevydává svoje nedostatky za přednosti, nelakuje svoji slabost narůžovo. O co se tedy s námi dělí a co si z jeho zkušenosti můžeme vzít my?

Možná apoštol Pavel trochu přehání, když se chce svou slabostí chlubit, ale určitě ji nechce skrývat, aby se mohlo ukázat, že i tak se v jeho životě a službě může mocně projevit Kristus. Možná bychom chtěli, aby se Boží síla v nás projevila tak nějak předem, dřív než se ukáže naše slabost. Ale pak by nebylo zřejmé, že to není naše síla.

Stačí mi Ježíšova milost? Jsem ochoten prožít a přiznat svou slabost s důvěrou, že On si s tím poradí a jeho působení bude o to zřejmější?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Ročník 1956 daroval na kostel 2 000 Kč. Dar 5 000 Kč na křížovou cestu. Další dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

9) Pastoraci rodinného života považujeme v době radikální krize rodiny za klíčovou a chceme především výchovou pomáhat křesťanským rodinám, aby vydávaly svědectví, že je možné žít manželství podle Božích záměrů, a z přijaté svátosti manželství uměly čerpat celý život, aby dovedly žít pro děti a samy se zapojily do obrany práv dětí i těch, které se ještě nenarodily. Zvláštní pozornost chceme věnovat přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.

  • Jak pomáhat (vychovávat) rodinám? 
  • Jak pomáhat manželům?
  • Jak doprovázet mladé manžele a rodiny po přijetí svátosti manželství?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi