Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

NEDĚLE 3.7.2022 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Josefa Nehněvajsu, Miriam Zimulovu, celou +rodinu a za ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Klementa a Marii Kočí, rodiče z obou stran, +syna, snachu, vnuka, za duše v očistci, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 4.7.2022 SV. PROKOPA, OPATA
18:00 HN Mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
18:30 DN MŠE SVATÁ NENÍ
ÚTERÝ 5.7.2022 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
09:00 DN Za nemocnou maminku, dar síly a Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 6.7.2022 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
18:30 DN MŠE SVATÁ NENÍ
ČTVRTEK 7.7.2022 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 Slavkov Mše svatá
PÁTEK 8.7.2022 PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +rodiče Šohajovi, jejich syna Jaroslava, celou +rodinu, dar víry a hojnost Božího požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 9.7.2022 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 10.7.2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Jana Pojsla, živé a zemřelé ročníku 1946
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +manžela Františka Kadlčka, rodiče Kočí, Kadlčkovy a celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu