Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 10.6. do 18.6.2023 - 24. týden

SOBOTA 10.6.2023 VEČERNÍ MŠE SVATÁ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
18:30 DN Za +Klementa a Marii Kočí, dvoje rodiče, syna, snachu, vnuka a duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
NEDĚLE 11.6.2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 HN Za +Valburgu Salátovou, manžela a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:00 DN Za farníky, zvláště za Antoníny a Antónie
po mši svaté eucharistické procesí po obci
PONDĚLÍ 12.6.2023 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
18:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života, za všechna přijatá dobrodiní, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 13.6.2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:00 Slavkov Za +Antonína Fibichra, +syna Eduarda, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 14.6.2023 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Modlení za zemřelého Josefa Miloše
18:30 DN Za +Antonína Uhra, rodiče z obou stran, dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 15.6.2023 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 16.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18:30 DN Za +Josefa Daňka, manželku, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 17.6.2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
15:00 DN Pohřeb pana Josefa Miloše
NEDĚLE 18.6.2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodinu Bahulovu a Gálovu, duše v očistci, za které se nikdo nemodlí, ochranu Panny Marie, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za Josefa Pitnera, manželku, syna, vnuka, vnučku, 3 zetě, 3 snachy, rodiče Cmolovy, syna, 2 zetě, celou +rodinu a duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Antonínové darovali na kostel 4 700 Kč. Další dary: 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté bude adorace.

- Příští neděli 18. 6. 2023 v 16 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě se koná scénické čtení v podání herce Igora Bareše s názvem "Být  všem vším" - Antonín Cyril Stojan. Vstupné dobrovolné.

- V neděli 25. 6. 2023 se koná v kostele v Šumicích regionální setkání Fatimského apoštolátu. Program začíná v 15 hodin. V 17 hodin je mše svatá, kterou slaví P. Pavel Dokládal.

- P. Zdeněk Klimeš v Nivnici organizuje na druhou polovinu října pouť do Svaté země a Jordánska. Bližší informace s cenou si můžete přečíst na nástěnce v předsíni kostela.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.8

 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Proto ve čtvrtek večer bude mše svatá v Horním Němčí z této slavnosti a po mši svaté bude adorace. Pokud vám to povinnosti umožní, přijďte na tuto mši svatou.

- Příští neděli 18. 6. 2023 v 16 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě se koná scénické čtení v podání herce Igora Bareše s názvem "Být  všem vším" - Antonín Cyril Stojan. Vstupné dobrovolné.

- V neděli 25. 6. 2023 se koná v kostele v Šumicích regionální setkání Fatimského apoštolátu. Program začíná v 15 hodin. V 17 hodin je mše svatá, kterou slaví P. Pavel Dokládal.

- P. Zdeněk Klimeš v Nivnici organizuje na druhou polovinu října pouť do Svaté země a Jordánska. Bližší informace s cenou si můžete přečíst na nástěnce v předsíni kostela.