Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 9.7. do 16.7.2023 - 28. týden

NEDĚLE 9.7.2023 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Mše svatá
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovy a Zálešákovy a ostatní +rodinu, za ochranu a pomoc Boží a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky
17:00 DN Modlení za zemřelého Ludvíka Bartoše
PONDĚLÍ 10.7.2023 PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 DN Pohřeb pana Ludvíka Bartoše
ÚTERÝ 11.7.2023 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
18:30 DN Mše svatá s děkanem a uvedením nového faráře
Za +rodiče Daňkovy a Kadlčkovy, 2 syny, prarodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
STŘEDA 12.7.2023 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Antonína Šimčíka, za živé a zemřelé ročníku 1944
ČTVRTEK 13.7.2023 SV. JINDŘICHA
18:00 HN Mše svatá
PÁTEK 14.7.2023 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
17:30 DN Modlení za + Františka Bobčíka
18:30 DN Za +Jana Matůše, syna Jaroslava, +rodiče Hubálkovy a jejich děti, +rodiče Matůšovy a celou +rodinu, za dar zdraví, víry a Boží požehnání pro živou rodinu
SOBOTA 15.7.2023 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
10:30 HN Svatební obřad - Marek Světlík a Lenka Novotná
13:00 DN
Na poděkování Bohu za 20 let společného života a za všechny dary a požehnání v rodině a ochranu Panny Marie do dalších let, za +rodiče a bratra Františka
16:00 DN Pohřeb pana Františka Bobčíka
NEDĚLE 16.7.2023 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodinu Habancovu, Hrdličkovu, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar víry pro živé rodiny
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého, víry, zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Anny vybírají na mši a kostel v sakristii. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- Upřímné velké poděkování patří těm, kteří svými výrobky a napečenými perníčky přispěli do našeho misijního stánku v těchto dnech při oslavách Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Díky vaší pomoci, obětavosti a otevřeného srdce jsme mohli tímto způsobem podpořit činnost a projekty Papežských Misijních Děl.  Pán Bůh zaplať. Erika Uhrová

- V sobotu má úklid kostela skupina č.12