Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 20.8. do 28.8.2022 - 34. týden

SOBOTA 20.8.2022 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.8.2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Ludvíky
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +prarodiče Štefaníkovy, Bršlicovy, Lukášovy, Jančářovy, duše v očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
11:30 DN Křest - Viktorie Koníčková
PONDĚLÍ 22.8.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
18:30 DN Za +Františku Uhrovu, manžela, Jaroslava Kadlčka a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
ÚTERÝ 23.8.2022 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 24.8.2022 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
18:30 DN Za +Boženu Stojaspalovu, +manžela Františka, dvoje +rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 25.8.2022 SV. LUDVÍKA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 26.8.2022 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
12:30 DN Svatební obřad - Michal Stojaspal a Vladimíra Vlachynská
18:30 DN Za +Annu Kolískovu, manžela a duše v očistci
SOBOTA 27.8.2022 PAMÁTKA SV. MONIKY
13:30 HN Svatební obřad - Michal Machala a Vendula Habartová
NEDĚLE 28.8.2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Marii a Josefa Vykopalovy, dvoje +rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za +Marii Umlaufovou, +manžela, +manžele Umlaufovy, rodiče Stojaspalovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ludvíci darovali na kostel 1 900 Kč. Další dary: 9 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 2.