Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 17.6. do 25.6.2023 - 25. týden

SOBOTA 17.6.2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.6.2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodinu Bahulovu a Gálovu, duše v očistci, za které se nikdo nemodlí, ochranu Panny Marie, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za Josefa Pitnera, manželku, syna, vnuka, vnučku, 3 zetě, 3 snachy, rodiče Cmolovy, syna, 2 zetě, celou +rodinu a duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 19.6.2023 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
18:30 DN Za +Marii Kopeckou, +manžela, syna a duše v očistci
ÚTERÝ 20.6.2023 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 21.6.2023 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
18:30 DN Za +rodiče Kolískovy, +dceru, 2+zetě, +vnuka, vnučku a +rodiče Hyblerovy a duše v očistci
ČTVRTEK 22.6.2023 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
18:00 HN Za +Petra Jankových, za dvoje +rodiče, za ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu
PÁTEK 23.6.2023 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +manžela Martina, vnuka Marka, dvoje rodiče, celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 24.6.2023 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.6.2023 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Zdeňku Kučerovou, za živé a zemřelé ročníku 1956
10:00 HN Požehnání obnovené kapličky u starého hřbitova + průvod do kostela
Hodová mše svatá - Za farníky
10:30 DN Za +Annu Chovancovu, manžela, 2+dcery, syna, +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1973 daroval na kostel 5 000 Kč. Ročník 1955 daroval 1 500 Kč. Další dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

- Dnes v neděli 18. 6. v 16 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě se koná scénické čtení v podání herce Igora Bareše s názvem "Být  všem vším" - Antonín Cyril Stojan. Vstupné dobrovolné.

- Ve čtvrtek navštívím od 9 hodin nemocné na ulicích Na Výsluní, Mírová a v charitním domě na pokojích. V pátek od 9 hodin na ulicích Nivnická, Hlucká, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

- Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Přijďte se modlit za své rodiny.

- V neděli 25. 6. 2023 se koná v kostele v Šumicích regionální setkání Fatimského apoštolátu. Program začíná v 15 hodin. V 17 hodin je mše svatá, kterou slaví P. Pavel Dokládal.

- V neděli 2. 7. v 18 hodin budou v kostele Večery chval.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.9

Misijní Velehrad

Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojuje naše farnost do pomoci v misijním stánku Papežských Misijních Děl. Rádi bychom vás požádali o spolupráci. Jednalo by se opět o napečení perníčků a ten kdo je kreativní a tvořivý a má chuť, může vytvořit jakékoliv dekorativní nebo užitkové výtvory, předměty, výrobky. Ty se za dobrovolný příspěvek budou ve stánku nabízet. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Vše můžete přinést na faru do 30. 6. Děkujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Eriku Uhrovou, 739080307.

www.farnostnemci.cz

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Dnes v neděli 18. 6. v 16 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě se koná scénické čtení v podání herce Igora Bareše s názvem "Být  všem vším" - Antonín Cyril Stojan. Vstupné dobrovolné.

- Tento týden není ve Slavkově mše svatá.

- V neděli jsou u nás hody. Protože se podařilo obnovit kapličku u starého hřbitova. Začneme nedělní slavnost u ní v 10 hodin opětovným požehnáním kapličky. Pak se půjde průvodem do kostela, kde bude hodová mše svatá. Pokud můžete, přijďte v kroji.