Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 5.2. do 12.2.2023 - 06. týden

NEDĚLE 5.2.2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za Lubomíra Matulu, celou +rodinu Matulovu a Adamcovu, za +kněze Ladislava Nováka, za dar zdraví, pomoc Boží pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Františka Hajdůcha, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 6.2.2023 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
16:00 Slavkov Na úmysl dárce
17:30 DN Za +Pavla Bohuna, +Josefa a Anežku Zimčíkovi, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
ÚTERÝ 7.2.2023 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 8.2.2023 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
17:30 DN Za +rodiče Bartošovy, jejich +syna, dceru, zetě a duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 9.2.2023 ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 HN Za manžela, rodiče, bratry a jejich manželky, za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
PÁTEK 10.2.2023 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
17:30 DN 16:45 - pobožnost k Panně Marii Lurdské Na poděkování Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu Při mši svaté udělování svátosti nemocných
SOBOTA 11.2.2023 PANNY MARIE LURDSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 12.2.2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za Boženy
09:00 HN Na poděkování Bohu za 50 let společného života, za dar zdraví, Boží požehnání s prosbou o další Boží ochranu, pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, za +rodiče z obou stran a za všechny nemocné
10:30 DN Za +P. Josefa Stojaspala, +rodiče, sourozence a duše v očistci
Setkání kněží, kteří konají přípravu na svátost biřmování – AO
10.–12. 2.   Arcidiecézní setkání katechetů – Velehrad
sbírka "Haléř sv. Petra"