Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 1.1. do 9.1.2022 - 01. týden

SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
09:00 HN
Na poděkování Bohu za 80 let života, Boží požehnání pro živé rodiny, za +manžela a dvoje rodiče
PONDĚLÍ 3.1.2022 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
17:00 HN Za +Helenu a Karolínu Maršálkovou, dar zdraví pro živé rodiny a přijatá dobrodiní
ÚTERÝ 4.1.2022 ÚTERÝ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
17:00 HN Mše svatá
STŘEDA 5.1.2022 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 6.1.2022 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
16:00 Slavkov Mše svatá
(od 15:30 hodin - adorace a zpovídání)
PÁTEK 7.1.2022 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 8.1.2022 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 9.1.2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
09:00 HN
Za +Helenu Kadlčkovou, +manžela, za rodiče Lukášovy a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

ZAMYŠLENÍ - Vstupujeme do nového roku zatemněného obavami

V Bohu byl od počátku život, který byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. To světlo osvěcuje každého člověka. (srov. J 1, 1-5)

Ve vysokých nadmořských výškách je nejbezpečnější pohybovat se nad ránem, kdy je všechno zpevněné mrazem. Sotva totiž vysvitne slunce, začne ohřívat nejprve kameny, pak i ledovec, a hrozí, že se na vás něco zřítí. Na vysoké hory se proto často vychází brzy po půlnoci. Z tohoto důvodu tedy patří k nezbytné výbavě kvalitní čelovka. Při jednom výstupu v oblasti Mont Blancu jsem měl pocit, že tma je tentokrát nějak neproniknutelná, že vidím jen kousíček před sebe, jako by okolní tma světlo čelovky pohlcovala. Ukázalo se, že jsem si zapomněl v čelovce vyměnit baterie a ty, co jsem měl už docházejí. Vstupujeme do dalšího roku, který bude nějak poznamenán covidem, zatemněn obavami o zdraví vlastní či našich blízkých, naštváním z nekončících protiepidemických opatření, omezením sociálních kontaktů, zatemněm i mnoha osobními nejistotami, bolestmi a trápeními… Do této situace zaznívají slova evangelia, tedy slova dobré, radostné zvěsti, že je nám k dispozici světlo, které prozařuje každou temnotu a žádná tma ho nemůže pohltit. Natož aby mu došly baterky. Boží syn přišel na svět, aby osvěcoval každého, kdo ho do svého života přijme. S ním je možné projít i temnými obdobími bezpečně a s nadějí, že Ježíš nakonec zažene každou temnotu. Prozářený nový rok!          

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dar 1 000 Kč na kostel a 500 Kč na kapli ve Slavkově. Pán Bůh zaplať.