Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 29.10. do 6.11.2022 - 44. týden

SOBOTA 29.10.2022 SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
14:00 Slavkov Pohřeb pana Miroslava Mančíka
NEDĚLE 30.10.2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Gálovy a Bahulovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dary Ducha svatého, víry, zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 31.10.2022 SV. WOLFGANGA, BISKUPA
17:00 HN Na úmysly svatého otce
ÚTERÝ 1.11.2022 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
17:30 DN Za +Josefa Tinku, rodiče Tinkovy, syna Filipa, rodiče Zimčíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
STŘEDA 2.11.2022 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
16:00 HN Za duše v očistci
17:30 DN Za +sestru, bratra, +rodiče, prarodiče a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
ČTVRTEK 3.11.2022 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
16:00 Slavkov 15,30 hodin - společná adorace; zpovídání Za +rodinu Jurigovu, Bobčíkovu, Bučkovu, Králíkovu a duše v očistci
PÁTEK 4.11.2022 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
17:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1942, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny
SOBOTA 5.11.2022 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost za kněze, kteří působili v naší farnosti
07:30 DN Na poděkování Bohu za 90 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
11:00 DN Křest - Petr Vaculka
NEDĚLE 6.11.2022 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +rodiče Hubáčkovy a Kadlčkovy, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Antonína Daníčka, +rodiče Daníčkovy a Machů, bratra, sestru, prarodiče, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
14:00 DN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolním Němčí
15:00 Slavkov Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově
15:30 HN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horním Němčí

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY A JEJICH LETOŠNÍ PODMÍNKY

Plnomocné odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu, lze letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026), získat také v týdnu před dušičkami, tedy od 25. do 31. října.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Sbírka na misie: 18 000 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Zpovídání tento týden: V úterý přede mší svatou a po mši svaté (pro ty, kdo pracují déle), ve středu přede mší svatou (jen krátce, protože je předtím mše svatá v HN), na první pátek od 16 do 17 hodin, v sobotu a neděli ráno přede mší svatou (zvláště pro ty, kteří přes týden z pracovních důvodů nemohou). V Uherském Brodě se zpovídá v klášterním kostele ve čtvrtek od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

- Ve středu 2.11. po mši svaté půjdeme na hřbitov ke společné modlitbě za zemřelé.

- Na první pátek začíná osobní adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá a svátostné požehnání.

- V sakristii budou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč k dispozici do neděle 6. 11. V předsíni kostela jsou k rozebrání k dispozici misijní kalendáře na příští rok.

- Redakční systém farních webových stránek nově umožňuje přihlášení vašeho e-mailu k zasílání nových článků. Pokud chcete, aby vám nové příspěvky chodily pohodlně do vaší e-mailové schránky, tak můžete této služby již nyní využít a e-mail přihlásit.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.12

13. NETRADIČNÍ MISIJNÍ CUKRÁRNA - poděkování

Příjemné, radostné a plné úsměvů nedělní odpoledne - v tomto duchu se nesla  další Netradiční Misijní cukrárna. Co za tím vším všechno stojí? Neustálá, neúnavná a obětavá pomoc cukrářek, maminek, dětí, mládeže a ostatních pomocníků za jejichž službu jsme velmi vděční. Nikdy nás neunaví všem stále děkovat za jejich pomoc a dobré, otevřené srdce se do tohoto díla zapojit. Dále jsou to naši hosté, návštěvníci cukrárny, kterým děkujeme, že svým mlsáním a peněžním darem přispěli na Papežské misijní dílo šíření víry ve světě, jehož 200. výročí jsme letos slavili. O výtěžek z cukrárny 38 700kč se tentokrát podělíme. 8 000 kč přispějeme na léčbu rakoviny maminky Césarine, zakladatelky sirotčince v Kongu, který dlouhodobě podporujeme přes Markétu Debroise, rozenou Daníčkovou. Markéta také děkuje za 12 860 Kč na sirotčinec, které darovali návštěvníci sobotní besedy a stánku v cukrárně. Dá-li Pán, na další cukrárnu se můžeme těšit za rok 22. října 2023.  Všem ještě jednou děkují P. Petr Hofírek, Erika Uhrová, Jana Štefaníková

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Zpovídání tento týden: V pondělí přede mší svatou. Ty, kteří pracují déle, mohu vyzpovídat v pondělí po mši svaté (do 18 hodin). Ve středu přede mší svatou. A ve čtvrtek v 15,30 hodin ve Slavkově. V Uherském Brodě se zpovídá v klášterním kostele ve čtvrtek od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

- Sbírka na misie: 5 200 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sakristii budou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč k dispozici do neděle 6. 11.

- Redakční systém farních webových stránek nově umožňuje přihlášení vašeho e-mailu k zasílání nových článků. Pokud chcete, aby vám nové příspěvky chodily pohodlně do vaší e-mailové schránky, tak můžete této služby již nyní využít a e-mail přihlásit.