Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

NEDĚLE 6.11.2022 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14:00 DN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolním Němčí
15:00 Slavkov Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově
15:30 HN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horním Němčí
PONDĚLÍ 7.11.2022 PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
14:30 Slavkov Pohřeb paní Bohumily Uchytilové
17:30 DN Za Josefa Mitáčka, dceru Lenku, rodiče z obou stran, švagra Antonína, Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 8.11.2022 ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 9.11.2022 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
17:30 DN Za +manžela Antonína Hambálka, rodiče a sourozence z obou stran, prarodiče a celou +rodinu, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 10.11.2022 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
17:00 HN Za +Evžena Jurnykla, +rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy, Annu a Karla Jančovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 11.11.2022 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
Dnes mše sv. není
SOBOTA 12.11.2022 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
09:00 DN Za všechny zemřelé charitního domu v uplynulém roce
NEDĚLE 13.11.2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anežky a Martiny
09:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let společného života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Mitáčkovu a Ondrovu
10:30 DN Za +Annu Stojaspalovu, +manžela, jejich sourozence, prarodiče, rodiče Světinské a celou +rodinu