Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 27.8. do 4.9.2022 - 35. týden

SOBOTA 27.8.2022 PAMÁTKA SV. MONIKY
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.8.2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Marii a Josefa Vykopalovy, dvoje +rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za +Marii Umlaufovou, +manžela, +manžele Umlaufovy, rodiče Stojaspalovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
PONDĚLÍ 29.8.2022 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, dvoje +rodiče, bratra, švagra, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 30.8.2022 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 31.8.2022 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Modlení za zemřelého Antonína Andrle
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, za +manžela, syna, rodiče Tinkovy a Krejčovy a celou +rodinu
ČTVRTEK 1.9.2022 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:30 Slavkov Společná adorace a příležitost ke svátosti smíření
17:00 Slavkov Mše svatá
18:00 HN Za +Marii Halodovou, +rodiče Bahulovy a Halodovy, + bratra, +prarodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 2.9.2022 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
18:30 DN Za +Zdeňku Tinkovou, dvoje +rodiče, bratry, +rodinu Sedmerovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 3.9.2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
11:00 DN Křty - Dominik Stojaspal a Natálie Trubačíková
14:00 DN Pohřeb pana Antonína Andrle
NEDĚLE 4.9.2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Ludvíka Straku, +manželku, duše v očistci, dar zdraví a víry pro celou živou rodinu
09:00 HN Za děti, rodiče, učitele a vychovatele na začátku školního roku
10:30 DN Za farníky, zvláště za děti, rodiče, učitele a vychovatele

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka 13 160 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Na první pátek začne osobní adorace ve 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a pak mše svatá se svátostným požehnáním.

- Vzhledem k tomu, že na Hostýnu probíhají stavební práce na nové silnici, nepojedeme tam letos společně na farní pouť. Ale Centrum pro rodinu Uherský Brod společně s Charitou UB pořádá ve středu 7. 9. 2022 pouť seniorů na svatý Hostýn. Je třeba však počítat, že autobus nepojede až ke kostelu, ale bude stát na parkovišti pod schody. Odjezd z Mariánského náměstí v UB. Cena 200 Kč. Přihlášky na faře v UB. Bližší informace na telefonu 731 402 169.

- V úterý 6. 9. 2022 cestovní agentura Pandabus pořádá jednodenní pouť do Mariazell v Rakousku. Cena 800 Kč. Duchovní doprovod: P. Zdeněk Klimeš z Nivnice. Přihlásit se můžete na e-mailu pandabus@seznam.cz nebo na telefonu 737384111. Více informací na webu www.pandabus.cz

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 3.

POZVÁNÍ DO SCHOLIČKY

Milé děti velké i malé, kluci i holky, vy všichni, kteří rádi zpíváte, hrajete na hudební nástroj, baví vás různé hry a máte rádi legraci, kde je parta skvělých kamarádů, ale také čas na ztišení a modlitbu, kde se dozvíte něco i o Pánu Bohu, Vás všechny zveme do našeho společenství. Vemte s sebou i své kamarády a přijďte za námi na faru - každý čtvrtek od 17 hodin. Začínáme 8. září a už teď se těšíme na nové kamarády.  Jste srdečně vítáni…..  ERIKA a PAVLÍNA   tel.: 739080307, 732337851

MISIJNÍ KLUBKO V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí a přes celý svět staví  MOST - Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Zveme všechny kluky a holky mezi nás. Budeme spolu poznávat nové lidi a svět, tvořit, malovat, zpívat, hrát si, podnikat výlety, a hlavně dělat radost lidem. Každý má u nás své místo. Scházíme se každé úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. První schůzka bude 6. září 2022. Těšíme se na vás. Bližší informace a přihlášky: Martina Smetanová tel: 736 707 758 a Jana Fibichrová tel: 774 086 9036

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 4 400 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu 3. 9. v 18 hodin bude další setkání v kostele v sakristii ke společné četbě Písma a sdílení života víry. Přijďte se povzbudit ve víře.

- Příští neděli 4. 9. zvu na mši svatou děti a rodiče, abychom společně začali nový školní rok prosbou o Boží požehnání. Děti, můžete si přinést školní tašku.

- V úterý 6. 9. 2022 cestovní agentura Pandabus pořádá jednodenní pouť do Mariazell v Rakousku. Cena 800 Kč. Duchovní doprovod: P. Zdeněk Klimeš z Nivnice. Přihlásit se můžete na e-mailu pandabus@seznam.cz nebo na telefonu 737384111. Více informací na webu www.pandabus.cz

-  Centrum pro rodinu Uherský Brod společně s Charitou UB pořádá ve středu 7. 9. 2022 pouť seniorů na svatý Hostýn. Je třeba však počítat, že autobus nepojede až ke kostelu, ale bude stát na parkovišti pod schody. Odjezd z Mariánského náměstí v UB. Cena 200 Kč. Přihlášky na faře v UB. Bližší informace na telefonu 731 402 169.