Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.6. do 11.6.2023 - 23. týden

SOBOTA 3.6.2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 4.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 DN Za Marii Zimčíkovu, manžela, dceru, 2 syny, 2 zetě, vnuka a Ludvíka Cmola, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:00 HN Za farníky, zvláště za děti a rodiče prvokomunikantů
PONDĚLÍ 5.6.2023 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 6.6.2023 SV. PAVLÍNY, PANNY A MUČEDNICE, SPOLUPATRONKY METROPOL. CHRÁMU A CELÉ ARCIDIECÉZE
18:30 DN Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití 85 let, za +manžela, syna Milana, +rodiny z obou stran a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
STŘEDA 7.6.2023 STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +manžela, +rodiče Zajícovy, dva syny, snachu, zetě, +rodiče Kočí, syna, vnuka, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 8.6.2023 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
18:00 HN Za +Františka Borýska, +rodinu a duše v očistci Mše svatá a eucharistické procesí po obci
PÁTEK 9.6.2023 SV. EFRÉMA SYRSKÉHO, JÁHNA A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN Za +Anežku Bršlicovou, manžela, +rodiče Niniczkovy, +dceru a syna, prarodiče, duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 10.6.2023 VEČERNÍ MŠE SVATÁ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
11:00 DN Křest - Adam Stojaspal
14:00 DN Za živé a zemřelé ročníku 1973 a jejich rodiny
18:30 DN Za +Klementa a Marii Kočí, dvoje rodiče, syna, snachu, vnuka a duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
NEDĚLE 11.6.2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 HN Za +Valburgu Salátovou, manžela a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:00 DN Za farníky, zvláště za Antoníny a Antónie
po mši svaté eucharistické procesí po obci

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí večer není mše svatá. Je přesunuta na úterý večer.

- Příští neděli budeme v naší farnosti slavit Boží Tělo. Proto v sobotu večer bude mše svatá s nedělní platností a v neděli bude jen jedna mše svatá v 10 hodin a po ní bude následovat eucharistické procesí obcí. Společně vyznáme víru v Boha a Jeho přítomnost ve svatém přijímání.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.7

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. V 18 hodin je mše svatá a po ní eucharistické procesí po obci. Jestli Vám to povinnosti dovolí, zúčastněte se této slavnosti a společně vyznejme víru v Boha a Jeho přítomnost ve svatém přijímání.

- Protože příští neděli se v Dolním Němčí slaví Boží Tělo, tak mše svatá bude o hodinu dříve, tzn. v 8 hodin.