Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 26.6. do 2.7.2023 - 26. týden

PONDĚLÍ 26.6.2023 PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Annu Poláškovou, manžela, syna, vnuka, 2 zetě, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 27.6.2023 SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
09:00 DN Mše svatá v kapli charitního domu Dolní Němčí
STŘEDA 28.6.2023 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +syna Pavla Kadlčka, +Ludvíka a Ludmilu Kadlčkovi, +Marii a Josefa Říhovi a za všechny zemřelé z rodiny, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 29.6.2023 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:00 Slavkov Za +Josefa Hermana, +rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
18:00 HN Za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro nemocnou osobu
PÁTEK 30.6.2023 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
09:00 Slavkov Mše svatá v charitním domě Slavkov
18:30 DN Za +Antonína Válka, dvoje +rodiče, +manžele Peluhovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 1.7.2023 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN Za +Josefa Miloše, za živé a zemřelé ročníku 1955 a jejich rodiny
10:00 HN Křest - Zuzana Lečbychová
11:00 DN Křty - Vincent Kováč, Elen Kadlčková a Vilém Hájek
NEDĚLE 2.7.2023 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Petry a Pavly
09:00 HN Za +Evžena Jurnykla, +rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy, Annu a Karla Jančovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Vladimíra Hubáčka dar Ducha svatého a zdraví pro živou rodinu
11:30 DN Křest - Mariana Kadlčková
18:00 DN Večer chval v kostele
Výročí posvěcení katedrály

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dnes ve 14 hodin je třetí setkání Třídenní Modlitby matek v kostele (před vystavenou Nejsvětější Svátostí).

- Měsíční sbírka byla 15 100 Kč. Dary nemocných na kostel: 10 000 Kč. Rodiče třeťáků darovali na kostel 4 400 Kč. Pán Bůh zaplať. Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

- Příští neděli 2. 7. v 18 hodin budou tady v kostele Večery chval.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.10

- Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Více informací na nástěnce. 

Misijní Velehrad

Milí farníci, v rámci oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, se i letos zapojuje naše farnost do pomoci v misijním stánku Papežských Misijních Děl. Rádi bychom vás požádali o spolupráci. Jednalo by se opět o napečení perníčků a ten kdo je kreativní a tvořivý a má chuť, může vytvořit jakékoliv dekorativní nebo užitkové výtvory, předměty, výrobky. Ty se za dobrovolný příspěvek budou ve stánku nabízet. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Vše můžete přinést na faru do 30. 6. Děkujeme. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Eriku Uhrovou, 739080307.