Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 27.3. do 4.4.2021 - 13. týden

SOBOTA 27.3.2021 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.3.2021 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:30 HN Křížová cesta z kostela (facebook)
09:00 HN Na poděkování Bohu za dožití 90 let, za +manžela a syna, +rodiče a prarodiče, za Boží ochranu pro celou živou rodinu (facebook)
PONDĚLÍ 29.3.2021 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 30.3.2021 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
14:30 HN Pohřeb paní Anny Hladišové
17:00 Slavkov Zpovídání ve Slavkově (do 17:30 hodin) se svatým přijímáním
18:00 HN Zpovídání v Horním Němčí (do 18:30 hodin) se svatým přijímáním
STŘEDA 31.3.2021 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 1.4.2021 ZELENÝ ČTVRTEK
16:00 Slavkov Mše svatá ve Slavkově
17:00 HN Mše svatá v Horním Němčí (facebook)
PÁTEK 2.4.2021 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
17:00 HN Velkopáteční obřady v Horním Němčí (facebook)
SOBOTA 3.4.2021 BÍLÁ SOBOTA
09:00 HN Bdění u Božího hrobu v Horním Němčí (do 15 hodin)
17:00 HN Velikonoční vigilie v Horním Němčí (facebook)
NEDĚLE 4.4.2021 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
09:00 HN Za +Oldřicha Zelinku a dvoje rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (facebook)

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Velikonoce jinak

Učedníci připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo."

Na začátku popisu velikonočních událostí čteme o Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky. Ježíš při ní bere do rukou chleba a víno a říká, že je to jeho tělo a krev, a dává jim je. Bere obyčejný chleba, jak říkáme „plod země a lidské práce“, a tajemně ho prostupuje svou přítomností.  Toto jednoduché jídlo můžeme také vnímat jako symbol našeho života. Stejně jako chleba tak i náš život vzniká z toho, co jsme dostali a co následně svým přispěním nějak utváříme. A tento náš život chce prostoupit Ježíš. Chce vstoupit do všeho obyčejného, co žijeme a být v tom přítomen. Mnozí se o Velikonocích nedostaneme do kostela. Možná nám bude chybět slavnostní bohoslužba, posvátný prostor, společenství. Ale i když to doma ani v našem srdci posvátně nevypadá, přesto nám Pán připomíná, že můžeme oslavit Velikonoce s Ním. Pokud mu dáváme svůj život, bere ho do rukou, vstupuje do toho prostého, co je naším každodenním chlebem, a proměňuje to svou přítomností. Moc Boží lásky, která se v Ježíši vydala do krajnosti, se na nás může projevit navzdory tíze v nás i kolem nás. I v čase, kdy se můžeme cítit sami. Opřeme se o víru, že Bůh je s námi, chce se dotýkat našeho obyčejného života a skrze něj s námi prolnout. Pane, přijď, a proměň obyčejný chléb mého života svou přítomností.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • V úterý dopoledne kněz navštíví nemocné. Případně se ozvěte knězi.
  • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
  • Charita Uherský Brod moc děkuje všem farníkům za projevenou štědrost v letošní postní sbírce potravin! Do sbírky přispělo cca 130 dárců a vybralo se více jak 1000 Kg potravin a hygieny. Měl jsme problémy takovou várku uskladnit!

Papež a arcibiskup nás provází dobou postní (www.postnikapky.cz)

papež František

arcibiskup Jan

Tolik lidí by se chtělo smířit s Bohem, ale nevědí, jak to učinit, necítí se toho hodni nebo si to sami nechtějí přiznat. Křesťanské společenství může a má usnadňovat upřímný návrat k Bohu těm, kteří po něm pociťují stesk. … Nikdo ať nezůstává vzdálen od Boha v důsledku překážek kladených lidmi! A platí to také, což zdůrazňuji, pro zpovědníky: neklaďte překážky lidem, kteří se chtějí smířit s Bohem.

K opravdovému smíření s Bohem stačí upřímnost. Kdo chce, cestu najde.

Pán nemůže připustit fakt, že se ztratí i jeden jediný člověk. … Všichni jsme upozorňováni, že smilování nad hříšníky je Boží způsob jednání, kterému je Bůh absolutně věrný: nikdo a nic jej nemůže odvrátit od Jeho rozhodnutí spasit.

Dnes aspoň jeden skutek z lásky k Bohu, kterého poznám v člověku.

Pastýř bude tam, kde je ztracená ovce. Pána je proto třeba hledat tam, kde se s námi chce setkat, nikoli tam, kde si nárokujeme Jej nalézt! … V Ježíšově vizi neexistují definitivně ztracené ovce, nýbrž jedině ovce, které je třeba najít. Toto musíme správně chápat: nikdo není pro Boha definitivně ztracen. Nikdy! Až do poslední chvíle nás Bůh hledá.

Za obrácení nepřátel i politických odpůrců je třeba se modlit.

Logika světa: Prokazuješ-li dobro, budeš odměněn, pácháš-li zlo, budeš potrestán. Není to Ježíšova logika. Tuto logiku překonávají otcova slova: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen“

Odpuštění nabízí příležitost začít znovu.

Boží milosrdenství vůči nám se váže k našemu milosrdenství vůči bližnímu. Když chybí to druhé, pak ani to první v našem srdci nenajde prostor, nebude moci vstoupit. Pokud neotevřu dokořán bránu svého srdce chudému, pak zůstane zavřena také Bohu. A toto je strašné.

Jsem plně sám sebou jen tehdy, když chci to, co chce Bůh.

VELIKONOCE V RODINĚ

I letos bude záležet především na vás, jak sváteční dny duchovně prožijete ve svých domovech, když nebude možnost přicházet na obřady do farního kostela. Na webu farnosti – www.farnostnemci.cz - najdete inspirací, jak prožívat Svatý týden v rodinách. Určitě k tomu může přispět také televize Noe, rádio Proglas a vysílání bohoslužeb z kostela na farním facebooku.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

VELIKONOCE A PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ

Nejdůležitější na slavení svátků je přijetí svátostí. Tedy i o velikonocích chci udělat vše pro to, abyste mohli přijmout svátost smíření a Krista v Eucharistii.

V úterý se bude zpovídat od 17 hodin ve Slavkově (do 17,30) a pak se bude podávat svaté přijímání. A od 18 hodin v Horním Němčí (také se svatým přijímáním).

Na bohoslužby během týdne (čtvrtek – neděle) je možné přijít jen jedenkrát, aby se vystřídali všichni farníci, kteří chtějí přijmout Eucharistii.

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel k bdění u Božího hrobu od 9 do 15 hodin. Prosím, dodržujte rozestupy a další hygienická pravidla.

VELIKONOCE S ARCIBISKUPEM JANEM A PAPEŽEM FRANTIŠKEM

Když papežské úřady přemýšleli o uspořádání bohoslužeb velikonočních svátků v čase pandemie, tak zdůraznily jednu významnou skutečnost. Když nebude možnost se zúčastnit bohoslužeb ve farnosti, tak věřící mají sledovat obřady Svatého týdne z diecézní katedrály a prožívat je tak spolu se svým biskupem. Toto zdůraznění  sounáležitosti s církví se mi moc líbí a proto se bohoslužby z našeho farního kostela budou vysílat pouze zvukově na facebooku farnosti. Pokud máte možnost sledovat video přenos z katedrály přes internet, tak mu dejte přednost před vysíláním obřadů z Vatikánu na TV Noe.

ONLINE PŘENOSY Z OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY

Všechny přenosy - www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA

ZELENÝ ČTVRTEK - Mše svatá na památku večeře Páně - 18 hodin

VELKÝ PÁTEK - Obřady umučení Páně - 18 hodin

BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie se křtem dospělých - 19 hodin

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ - Slavnostní mše svatá - 10 hodin

Z VATIKÁNU TELEVIZE NOE VYSÍLÁ NA ZELENÝ ČTVRTEK DOPOLEDNÍ MŠI SVATOU SE SVĚCENÍM OLEJŮ (10 HODIN). NA VELKÝ PÁTEK KŘÍŽOVOU CESTU VE 21 HODIN A NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI POŽEHNÁNÍ URBE ET ORBI (12 HODIN).

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM - zakončení

Děti, které celou dobu postní šly Křížem krážem za Ježíšem, si mohou na velikonoční neděli 4. dubna na webu farnosti stáhnout list s číselnou řadou, do které se zapíší písmena podle vyplněného základního listu a tak se vyluští závěrečná velikonoční tajenka. A tuto tajenku si dítě zapíše do obrázku vzkříšeného Ježíše (také bude na webu). Obrázek si pěkně vybarví, vystřihne, slepí a přineste k Warchilům do pátku 9. dubna 2021. A můžete se děti těšit na velikonoční odměnu.

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 4/4/2021

Dnes církev slaví největší slavnost celého roku: Boží Syn, náš Pán, vstal z mrtvých. V radosti nad tím církev zpívá radostné Aleluja. Začíná velikonoční doba. Zároveň s nadějí ve velikost Boží lásky k člověku neseme před Boha všechnu starost o současný svět.

  1. ČTENÍ  Sk 10,34a.37-43

Apoštol Petr na základě pokynu ve snu poprvé v životě vstoupil do pohanského domu, ale ke svému překvapení zjistil, že Bůh si vedl i pohanského vojáka Kornélia. Když začal vyprávět o své cestě, Duch svatý sestoupil na pohany! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry.

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

  1. ČTENÍ  Kol 3,1-4

Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými „zbožnými“ lidskými předpisy, co se má jíst, co nebrat do rukou… Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro Boha.

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

EVANGELIUM                  Jan 20,1-9

Tímto textem začíná Jan vyprávět o události vzkříšení, které dokumentuje několika konkrétními příběhy (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš mluvil o smrti. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

K ZAMYŠLENÍ

Lidský život je doprovázen mnoha bolestmi, zklamáním, slabostí a smrtí. Kolik lidských iluzí ztroskotalo na realitě světa, která byla mnohem tvrdší než lidský sen. A přeci není lidská naděje marná. Ježíš rozlomil pouta smrti, zbořil „vítězství“ zla a jako Pán pánů vrátil život. Každý, kdo je ochoten Krista přijmout do svého života, okusí sílu vzkříšení, okusí život, který nestojí na lidských snech či píli, ale na Boží moci.