Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.12. do 11.12.2022 - 49. týden

SOBOTA 3.12.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 4.12.2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za +Františka Umlaufa, +rodiče z obou stran, celou +rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
09:00 HN Za manžela Vojtěcha Žufánka, rodiče Bahulovy a Žufánkovy, za celou +rodinu Beníčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky
PONDĚLÍ 5.12.2022 PONDĚLÍ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 DN pondělí, středa - pátek: RORÁTY - adventní zpěvy a modlitby
17:30 DN Za +Františka Šrámka, dvoje rodiče, celou +rodinu a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 6.12.2022 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
16:00 Slavkov Na úmysl dárce
STŘEDA 7.12.2022 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 DN Za +syna Antonína Tinku, +manžela, rodiče Tinkovy a Krejčovy, celou +rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 8.12.2022 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:00 HN Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za dvoje +rodiče a +bratry
PÁTEK 9.12.2022 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
17:30 DN Za +rodiče Ježkovy, Cmolovy a celou +rodinu z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 10.12.2022 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
07:00 DN Za +Jana Kadlčka, manželku Kateřinu, +rodiče a +rodinu, za Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 11.12.2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Marie
09:00 HN Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití 90 let, za +manžela, syna, dceru, +rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
10:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 75 let života, s prosbou o dar zdraví, víry, hojnost Božího požehnání a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, za +rodiče z obou stran a celou +rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Kateřiny darovaly na kostel 500 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V úterý ráno nebude adventní pobožnost.

- Ve středu večer bude mše svatá ze slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. A na konci mše svaté mezi nás přijde svatý Mikuláš. Rodiče, přijďte se svými s dětmi na tuto slavnost.

- V sobotu ráno v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi a po mši svaté jsou děti zvány do farní dvorany na snídani. Děti, nezapomeňte si přinést adventní lampičku.

- V neděli v 10 hodin se společenství Modlitby matek opět modlí růženec před obrazem Svaté Rodiny. Připojte se ke společné modlitbě za své rodiny.

- Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit na faru.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.17

ZAVŘI OČI, AŤ VIDÍŠ – www.farnostnemci.cz

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM – středa 7. 12. 2022 – na konci mše svaté

CENTRUM PRO RODINU UHERSKÝ BROD VÁS ZVE NA …

Centrum pro rodinu vás srdečně zve na Adventní duchovní obnovu pro páry, která se bude konat 17. prosince v Uherském Brodě. Veškeré informace a přihlašování naleznete na stránkách CPR UB. Přihlašování probíhá do 11. prosince. 

Zároveň vás chceme pozvat na Stezku adventem aneb možnost si udělat procházku, duchovně načerpat, zapojit se do pěti aktivit. Stezka se bude vinout lesní částí cyklostezky směr Prakšice - od maršovské cesty. Bližší informace opět naleznete také na stránkách centra - www.uhersky-brod.dcpr.cz

ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Charita Uherský Brod pořádá Adventní potravinovou sbírku. Svůj dar (Charita prosí zejména o masové konzervy, trvanlivé mléko, td.) můžete pracovníkům Charity předat ve středu 14. 12 v čase 17:15 - 17:25 na parkovišti před Jednotou. Díky za vaše dary. "Poslat je domů hladové nechci." (Mt 15,32)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 V DOLNÍM NĚMČÍ - prosba

HLEDÁME KOLEDNÍKY A JEJICH DOBPROVOD. Neboj se, zapoj se a pojď s námi koledovat. Tříkrálová sbírka v Dolním Němčí proběhne v sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách. Nezáleží na věku ani na tom, kde bydlíš, důležité je nadšení a chuť pomáhat. Prosím, přihlaste se nejpozději do neděle 18. 12. 2022 přes on-line formulář na webu www.farnostnemci.cz nebo Martině Smetanové tel: 736 707 758.


NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit s knězem.

ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Charita Uherský Brod pořádá Adventní potravinovou sbírku. Svůj dar (Charita prosí zejména o masové konzervy, trvanlivé mléko) můžete pracovníkům Charity předat ve středu 14. 12 v čase 16:45 - 16:55 v Horním Němčí u kostela a v čase 17:00 - 17:10 ve Slavkově před OD Hruška. Díky za vaše dary. "Poslat je domů hladové nechci." (Mt 15,32)