Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 31.12. do 8.1.2023 - 01. týden

SOBOTA 31.12.2022 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 1.1.2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za obnovení míru ve světě, zvláště na Ukrajině
10:30 DN Za dívky farnosti
PONDĚLÍ 2.1.2023 PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
17:30 DN Mše svatá není
ÚTERÝ 3.1.2023 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
16:00 Slavkov Na úmysl dárce
STŘEDA 4.1.2023 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
17:30 DN Na poděkování Bohu za dožitých 70 let života, +rodiče, +synovce Marka Stojaspala, s prosbou o dar zdraví, Bože požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 5.1.2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
17:00 HN Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a dar zdraví, za +rodiny, za pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
PÁTEK 6.1.2023 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
17:30 DN Za +Ivo Zimčíka, živé a zemřelé ročníku 1973
SOBOTA 7.1.2023 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
08:30 DN Za všechny koledníky, vedoucí skupinek a  pomocníky Tříkrálové sbírky a za ty, kteří přispějí do pokladniček
NEDĚLE 8.1.2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:30 DN Za +Antonína Zimčíka, bratra, 2 sestry, 4švagry, švagrovou, +rodiče Cmolovy a Zimčíkovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Františka Chovance, +rodiče a sestry, duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Mládež darovala na kostel 7 000 Kč. Štěpáni 2 000 Kč a Janové 1 600 Kč. Další dary: 4 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať.

- V pondělí není večerní mše svatá.

- Na první pátek začíná osobní adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá a svátostné požehnání.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.3

- Děkanátní mládež a Orel jednota Nivnice vás srdečně zvou na Taneční večer, který se uskuteční v pátek 13.1.2023 od 20:00 na Orlovně v Nivnici. Budou se tancovat standardní a latinskoamerické tance. Více na plakátu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu v 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Když u vás zazvoní Tři králové a na požádání se vám prokáží pověřením Charity, otevřete jim nejen své dveře, ale i svá srdce. Koledníci vám přinesou Boží požehnání do nového roku a vy svým příspěvkem do pokladničky podpoříte lidi v nouzi. Charita Uherský Brod letošní výtěžek plánuje využít na přímou podporu lidem v nouzi, na provoz Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy a Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě. Sbírka nemá jen rozměr finanční pomoci. Je to také skvělá příležitost připomenout sousedům skutečný rozměr Vánoc, že Ježíš se narodil pro každého z nás. Prosím proto, abyste se za sbírku a své bližní, kteří třeba o Ježíši a jeho lásce ještě neslyšeli, modlili. Děkuji. Martina Smetanová

Modlitba za tříkrálové putování

Duchu svatý, Pane a Dárce života, tobě svěřujeme putování koledníků, ulicemi naší obce a prosíme: dej, aby tato příležitost podílet se na společném dobru a pomoci potřebným skrze tříkrálovou sbírku, byla pro všechny zúčastněné cestou k poznání Boha mezi námi a jeho milosrdné lásky, které se nám nabízí v Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Panno Maria, Matko živoucího evangelia, prameni radosti pro maličké, oroduj za nás a všechny obyvatele této obce. Amen

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V úterý je večerní mše svatá ve Slavkově. Ve čtvrtek bude mše svatá v Horním Němčí ze slavnosti Zjevení Páně.

- Děkanátní mládež a Orel jednota Nivnice vás srdečně zvou na Taneční večer, který se uskuteční v pátek 13.1.2023 od 20:00 na Orlovně v Nivnici. Budou se tancovat standardní a latinskoamerické tance. Více na plakátu.