Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 8.10. do 16.10.2022 - 41. týden

SOBOTA 8.10.2022 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Marii Tinkovou, rodiče Kateřinu a Františka Kadlčkovy, dar zdraví a víry pro živou rodinu
09:00 HN Za rodiče Lukášovy a Špačkovy, zetě Jaroslava Matůše, Marii Matůšovou, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
10:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu, na přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 10.10.2022 PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Annu Kadlčkovou, manžela, dvoje rodiče, dar zdraví pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 11.10.2022 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
17:00 Slavkov
Za manžela Bohumila Ondru, zetě Miroslava, za rodiče Ondrovy a Turečkovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
STŘEDA 12.10.2022 SV. RADIMA, BISKUPA
18:30 DN Za +Marii Zimčíkovou, manžela Františka, zetě Josefa a celou +rodinu Zimčíkovu a Tinkovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
ČTVRTEK 13.10.2022 ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
18:00 HN Za +manžela, +rodiče, sourozence a za dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu
PÁTEK 14.10.2022 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1947, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro jejich rodiny
SOBOTA 15.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
07:30 DN Za +Antonína Andrle, živé a zemřelé ročníku 1938
NEDĚLE 16.10.2022 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Františka Bobčíka, manželku, dvoje rodiče, +bratry, sestru a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
09:00 Slavkov Za farníky
10:30 DN Za Antonína Cmola, bratra, švagra, rodiče Zimčíkovy, Cmolovy, Tolentinu Kadlčkovu, Annu Cmolovu a dar zdraví pro celou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1944 daroval na kostel 1000 Kč. Další dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek 13. října je Fatimská mariánská pobožnost v 17 hodin v kostele.

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- V sakristii jsou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč. Kdo uklízí v kostele ve skupinkách ho i letos dostanou jako malé poděkování zdarma.

- Rodina Stojaspalova vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10x15 cm a 100 Kč přineste nejpozději do 28. října na adresu Krátká 320 (za kostelem). Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

- Začal říjen – růžencový měsíc. Udělejme něco pro to, abychom se tuto modlitbu modlili častěji. Např. společná modlitba v rodině; přijít dříve na mši svatou a pomodlit se celý růženec s farností; využít volného času (procházka, cestování) a pomodlit se růženec soukromě.

- Misijní klubko vás zve na vyprávění Markéty Debroise z její čtvrté cesty do Loangu (DR Kongo). "Kongo a Naše děti" - doprovázení dětí k dospělosti. Beseda se uskuteční ve farní dvoraně v sobotu 22. 10. 2022 v 16 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby sirotčince v Kongu.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.9

ŘÍJNOVÁ NETRADIČNÍ MISIJNÍ CUKRÁRNA

Milí farníci, rodiče, děti, mládež a všichni, kteří se rádi zapojujete do naší Netradiční misijní cukrárny. Opět se chystáme ji uspořádat a bez Vaší pomoci se neobejdeme. Všechny Vás tímto srdečně zveme a to v neděli 23. října od 14 hodin do kulturního domu. Obracíme se na Vás proto s prosbou o jakoukoliv pomoc, ať už s napečením zákusků nebo přímo v cukrárně. Prosíme cukrářky, které jsou ochotné přispět domácím zákuskem do naší cukrárny, ať se hlásí co nejdříve paní Janě Štefaníkové tel. 732 727 109  do neděle 16. 10. 2022  a ostatní pomocníci do cukrárny u Eriky Uhrové  tel. č. 739 080 307 taktéž co nejdříve. Dětem se budou rozdávat přihlášky ve škole nebo jsou k dispozici v kostele. Děkujeme předem všem, kteří se rádi opět zapojí do této akce a společně s námi tentokrát podpoří Misijní dílo šíření víry ve světě.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- Příští neděli je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově, kde budeme slavit výročí posvěcení kaple.

- V sakristii jsou stolní děkanátní kalendáře za 70 Kč. Kdo uklízíte v kostele, přijměte ho zdarma jako poděkování.

- Misijní klubko vás zve na vyprávění Markéty Debroise z její čtvrté cesty do Loangu (DR Kongo). "Kongo a Naše děti" - doprovázení dětí k dospělosti. Beseda se uskuteční ve farní dvoraně Dolním Němčí v sobotu 22. 10. 2022 v 16 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby sirotčince v Kongu. A v neděli 23. 10. od 14 hodin bude v kulturním domě také v Dolním Němčí říjnová Netradiční misijní cukrárna.