Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 10.9. do 17.9.2023 - 37. týden

NEDĚLE 10.9.2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let manželství, 80 let života, dvoje + rodiče a snachu Otýlii, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
09:00 HN Za + Aloise Slezáka, dvoje + rodiče a +++ s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu
10:30 DN Za * a + farníky zvláště za Marie z farnosti
PONDĚLÍ 11.9.2023 PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za + Josefa a Annu Martišovy, + syna, dceru, snachu, 3 zetě a rodiče z obou stran a celou + rodinu
ÚTERÝ 12.9.2023 JMÉNA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 13.9.2023 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 DN Fatimská pobožnost k Panně Marii
18:30 DN Za + Ludvíka Bartoše, + Josefa Talského, za * a + ročníku 1940 a +++
ČTVRTEK 14.9.2023 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
18:00 HN Ke cti sv. Judy Tadeáše
PÁTEK 15.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18:30 DN Za rodinu Kadlčkovu, Zimčíkovu, Sanetrníkovu a Mořickou
SOBOTA 16.9.2023 SV. LUDMILY, MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 DN Za + Františka Hrdinu, 2 manželky Zdenku a Ivanu, + zetě, + rodiče a celou + rodinu a +++
NEDĚLE 17.9.2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za * a + farníky zvláště za Ludmily z farnosti
09:00 HN Za * a + Ludmily z farnosti
10:30 DN Za + Františku Uhrovu, manžela, Jaroslava Kadlčka a celou + rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro * rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (10.9.2023)

 • Prosím rodiče, aby co nejdříve odevzdali přihlášky svých dětí do Náboženství. Výuka začne v týdnu od 18.9.

 

 • Ve středu 13.9. bude od 17:30 Fatimská pobožnost k Panně Marii.

 

 • Jak bylo zvykem, pořádá naše farnost i letos pouť na Sv. Hostýn a to v úterý 19.9. Odjezd autobusu bude v 8 hod. ráno ze zastávky u kostela. Mše sv. bude v 11:15. Autobus nás doveze jen na točnu pod stánky, pak musíme pomalu vyjít k bazilice pěšky. Zapisovat se můžete po každé mši sv. v sakristii. Při zápisu se platí cena za osobu, která je 250 Kč.

 

 • V sobotu má úklid kostela skupina č.3.

 

Dary:

   • z pohřbu pana Františka Brožoviče bylo darováno na kostel 1.000,-
   • z pohřbu paní Věry Míškové bylo darováno rovněž na kostel 2.000,-
   • ročník 1963 daroval na kostel 13.300,-
   • Marie darovaly na kostel 8.500,-
   • další dary byly ve výši 11.550,-

Pán Bůh zaplať!