Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 11.6. do 18.6.2023 - 24. týden

NEDĚLE 11.6.2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 HN Za +Valburgu Salátovou, manžela a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:00 DN Za farníky, zvláště za Antoníny a Antónie
po mši svaté eucharistické procesí po obci
PONDĚLÍ 12.6.2023 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
18:30 DN Na poděkování Bohu za 50 let života, za všechna přijatá dobrodiní, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 13.6.2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:00 Slavkov Za +Antonína Fibichra, +syna Eduarda, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
STŘEDA 14.6.2023 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za +Antonína Uhra, rodiče z obou stran, dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 15.6.2023 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 16.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18:30 DN Za +Josefa Daňka, manželku, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 17.6.2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.6.2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodinu Bahulovu a Gálovu, duše v očistci, za které se nikdo nemodlí, ochranu Panny Marie, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 DN Za Josefa Pitnera, manželku, syna, vnuka, vnučku, 3 zetě, 3 snachy, rodiče Cmolovy, syna, 2 zetě, celou +rodinu a duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu