Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 22.4. do 30.4.2023 - 17. týden

SOBOTA 22.4.2023 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 23.4.2023 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +Lidmilu Cmolovou, za +rodinu Cmolovu, Poláškovu a Pepřekovu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Na úmysl dárce
PONDĚLÍ 24.4.2023 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +Jaroslava Baroně, za všechny zemřelé ročníku 1954 a Boží ochranu pro všechny živé z ročníku
ÚTERÝ 25.4.2023 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
08:00 Slavkov Za +Boženu a Josefa Bobčíkovy, celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
STŘEDA 26.4.2023 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN
Za +Boženu Vagajovou, +syna, rodiče a sourozence
ČTVRTEK 27.4.2023 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 28.4.2023 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +Františka Hrdinu, 2+manželky Zdenku a Ivanu, +zetě, +rodiče, celou +rodinu a duše v očistci
SOBOTA 29.4.2023 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 30.4.2023 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Jankových a Lukášovy, dva +sourozence, celou +rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
10:30 DN Za +Annu Pěrkovou, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 15 100 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.1

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať.