Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 25.12. do 2.1.2022 - 52. týden

SOBOTA 25.12.2021 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 26.12.2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:30 DN Za Štěpány a Štěpánky
10:30 DN Za mládence
14:00 DN otevřený kostel (do 16 hodin)
PONDĚLÍ 27.12.2021 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:30 DN Za živé a zemřelé Jany
ÚTERÝ 28.12.2021 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.12.2021 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:30 DN Za +rodiče Sýkorovy, duše v očistci, dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 30.12.2021 ČTVRTEK 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 31.12.2021 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
17:30 DN Na poděkování Bohu za uplynulý rok
SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:30 DN Na úmysl dárce
10:30 DN Za dívky farnosti
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Antonína Kadlčka, za živé a zemřelé ročníku 1936
09:00 HN
Na poděkování Bohu za 80 let života, Boží požehnání pro živé rodiny, za +manžela a dvoje rodiče
10:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1944

ZAMYŠLENÍ - Bolest a nedorozumění jsou v každé rodině

„Ježíši, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. srov. (Lk 2,48-51)

Každý z nás asi někdy vysloví: „Jak to mohl ten člověk říct, udělat? Proč ...?“  Bolest a nedorozumění provází s největší pravděpodobností vztahy v každé rodině. Ať už jde o naše dospívající či dospělé děti, partnery, či jiné příbuzné. Nevyhnuly se ani Marii a Josefovi. Ani oni nežili život bez stresů a problémů. Zažili pronásledování, útěk, předsudky i od nejbližších a nakonec jejich syna označili za zločince a odsoudili k smrti. Mohli reagovat zlostí, výčitkami, zoufalstvím. Maria však "všechno uchovávala ve svém srdci". Důvěřovala, že navzdory vnějšímu zdání Bůh naplní svá zaslíbení. I my můžeme bolest a zklamání z dětí, partnerů, které zakoušíme a nechápeme a které jsou nad naše síly, svěřovat Bohu jako Maria.  A i když nerozumíme smyslu našich těžkostí ani tomu, proč je Bůh neodejme, můžeme jako ona důvěřovat, že naše životy jsou přesto v Boží režii. „Uchovávat“ znamená také být připraven naslouchat tomu, k čemu nás Bůh volá. K jakému konkrétnímu kroku, konkrétnímu projevu lásky, kroku víry mě volá v tomto vztahu? Možná chceme někdy zvolit rychlejší a lepší řešení, než nám předkládá Bůh – např. dát druhému pocítit svou převahu, sdělit mu, že je mimo, nebo ho ignorovat. V první chvíli možná zažijeme úlevný pocit, ale... ? Pozvěme Boha do středu naší rodiny. Do konkrétních vztahů a problémů, které nás přesahují. On chce a může promlouvat a jeho slovo oživuje.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dar ročníku 1946 na kostel: 1 000 Kč. Další dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať.