Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 2.7. do 9.7.2023 - 27. týden

NEDĚLE 2.7.2023 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Petry a Pavly
09:00 HN Za +Evžena Jurnykla, +rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy, Annu a Karla Jančovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Vladimíra Hubáčka dar Ducha svatého a zdraví pro živou rodinu
11:30 DN Křest - Mariana Kadlčková
18:00 DN Večer chval v kostele
PONDĚLÍ 3.7.2023 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
18:30 DN Za Leopolda Bartoše, za všechny zemřelé ročníku 1954 a Boží ochranu pro všechny živé z ročníku
ÚTERÝ 4.7.2023 SV. PROKOPA, OPATA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 5.7.2023 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
07:30 DN Za +manžela Jaroslava, +rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
09:00 HN Na úmysl dárce
ČTVRTEK 6.7.2023 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 7.7.2023 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
13:00 DN osobní adorace; 17:15- zpovídání; 18:00 - společná adorace
18:30 DN Za +rodiče Kočí, syna, vnuka Petra a zetě Antonína, za +Marii a Jaroslava Straňákovy, +prarodiče Daňkovy a Kočí, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 8.7.2023 SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 9.7.2023 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Mše svatá
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovy a Zálešákovy a ostatní +rodinu, za ochranu a pomoc Boží a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky