Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.9. do 11.9.2022 - 36. týden

SOBOTA 3.9.2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 4.9.2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Ludvíka Straku, +manželku, duše v očistci, dar zdraví a víry pro celou živou rodinu
09:00 HN Za děti, rodiče, učitele a vychovatele na začátku školního roku
10:30 DN Za farníky, zvláště za děti, rodiče, učitele a vychovatele
PONDĚLÍ 5.9.2022 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
18:30 DN Mše svatá není
ÚTERÝ 6.9.2022 ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 7.9.2022 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +manžela Ludvíka Bobčíka, +zetě Antonína Daňka, +rodiče Bobčíkovy, 3syny, vnuka Davida, zetě Filipa, +rodiče Cmolovy, syna Ludvíka, zetě Ludvíka a zetě Antonína a celou +rodinu Cmolovu. Dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 8.9.2022 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 9.9.2022 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
18:30 DN Za +Antonína Kočího, jeho +syna Petra, rodiče, švagra Antonína, celou +rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 10.9.2022 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
09:00 Charitní dům Mše svatá v kapli charitního domu v Dolním Němčí
NEDĚLE 11.9.2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Marie
09:00 HN Za farníky, za poděkování za úrodu
10:30 DN Za +Josefa Kolíska, +manželku, rodiče z obou stran, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dar 5 000 Kč od manželů Andrlových. Další dary 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Marie vybírají na mši svatou a kostel v zákristii.

- Tento týden se v případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu obracejte na kněze na Strání - P. Jiří Pospíšil - 731681153.

- Kostelní sbor zve mezi sebe nové zpěváky - ženy i muže jakéhokoliv věku. Přijďte na některou zářijovou zkoušku, vždy ve středu po mši svaté ve farní dvoraně. Začínáme 7. září 2022.

- V sobotu má úklid kostela skupina číslo 4.

- Charita UB zve všechny tříkrálové koledníky na plavání v pondělí 12. 9. od 15 do 17 hodin do CPA Delfín v Uherském Brodě. Vstup dle provozního řádu - děti do 10 let s plnoletým doprovodem. Pro děti budou připraveny hry ve vodě. Koledník do 18 let = volný vstup na 90 minut. Nutná rezervace na e-mailu: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

CELOROČNÍ AKTIVITA PRO DĚTI – Cesta za Ježíšem

Milé děti a rodiče, při nedělní mši svaté jste dostaly první kartičku k celoroční aktivitě. I letos je budete dostávat každý týden v neděli. Další neděli děti dostanou úvodní hrací kartu, do které si budete lepit ústřižky z kartiček a kde najdete ke složení krabičku, do které si kartičky můžete odkládat. Najdete na ní také pravidla hry, kterou si budete moct po jejich sesbírání zahrát. Metodiku, ve které je na každý týden připraven tematický příběh a návrhy na aktivity doma najdete na webu www.katechetiolomouc.cz. Kéž vás tento materiál povzbudí ve víře, že Ježíš každého z nás zve na cestu a že má smysl za ním jít, i když to není vždy jednoduché. A děti, pokud budete mít na hrací kartě nalepeno 5 (10,15,20 atd.) ústřižků, přijďte si do sakristie pro malou odměnu. ???? A tento týden také začínají setkání Misijního Klubka (úterý, 17 hodin, farní dvorana) a Scholičky (čtvrtek, 17 hodin, fara). Viz. plakáty před kostelem.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLE

Rodiče, všechny děti ve škole dostaly přihlášku do náboženství. Pokud se k vám nedostala, vyzvedněte si ji v předsíni kostela kdykoli během dne. Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky na faře co nejdříve tento týden. Prosím, berte vážně svoji povinnost křesťansky vychovávat své děti. K tomu vám farnost pomáhá také výukou náboženství ve škole. Pokud děti mají moc kroužků, nahraďte některý z nich právě náboženstvím. Děkuji. P. Petr Hofírek

Třída

Den

Čas

1.    hodina

1

Čtvrtek

11:30 – 12:15

8. 9. 2022

2

Čtvrtek

12:20 – 13:05

8. 9. 2022

3B

Středa

11:30 – 12:15

14. 9. 2022

3A

Středa

12:20 – 13:05

14. 9. 2022

4

Čtvrtek

13:15 - 14:00

8. 9. 2022

5 a 6

Středa

13:30 - 14:15

14. 9. 2022

7 až 9

Středa

14:30  - 15:15

14. 9. 2022

 

Modlitba na začátku školního roku

Dobrý Bože, na začátku školní docházky tě prosíme, žehnej v tomto školním roce všem dětem a studentům, ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého, odvahu a trpělivost, dostatek sil pro různé zkoušky, radost z kamarádských vztahů a dobře využijí čas ke svému vzdělávání, aby se naučili všemu, co potřebují k životu, především však tomu, jak dobře žít. Ať Bůh naplní učitele, vychovatele a katechety pravou moudrostí, všímavostí a láskou k těm, kteří jim budou svěřeni. Všem rodičům vyprošujeme sílu k doprovázení svých dětí po cestách dobra, ať jsou vždy plni lásky a pochopení, trpělivosti i pevnosti. Dej, ať je tento čas školního roku požehnanou dobou pro všechny, aby v sobě dokázali objevit, jaké možnosti a schopnosti jsi všem dal. Amen

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dar 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Tento týden se v případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu obracejte na kněze na Strání - P. Jiří Pospíšil - 731681153.

- Náboženství se začne ve škole vyučovat od pondělí 12. 9. 2022.

- Charita UB zve všechny tříkrálové koledníky na plavání v pondělí 12. 9. od 15 do 17 hodin do CPA Delfín v Uherském Brodě. Vstup dle provozního řádu - děti do 10 let s plnoletým doprovodem. Pro děti budou připraveny hry ve vodě. Koledník do 18 let = volný vstup na 90 minut. Nutná rezervace na e-mailu: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz